HỘI NGHỊ & HỘI THẢO

16/12/ 2016 PHÁT TRIỂN TÍNH MINH BẠCH TRONG TRỌNG TÀI ĐẦU TƯ KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 2016

TÍNH MINH BẠCH: “VIỆT NAM ĐÃ SẴN SÀNG ĐỐI DIỆN VỚI VIỆC MINH BẠCH TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI?”

Do LS. Nguyễn Mạnh Dũng & Đặng Vũ Minh Hà

 Tải tài liệu
08/12/2016 THỰC TIỄN THỰC THI CÔNG ƯỚC NEW YORK 1958 VỀ
CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI
NƯỚC NGOÀI – 
HỘI THẢO: NÂNG CAO NĂNG LỰC THI HÀNH CÔNG ƯỚC NEW YORK 1958 VỀ CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM – 8/12/2016 – TP. HCMDo LS. Đặng Việt Anh
 Tải tài liệu
30/9/ 2016 HỘI THẢO TRỌNG TÀI TRẺ ICCA TẠI VIỆT NAM – VIỆC CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Do LS. Nguyễn Mạnh Dũng & Đặng Vũ Minh Hà

Tải tài liệu
Th8/ 2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ QUỐC GIA THEO CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

Do LS. Nguyễn Mạnh Dũng & Đặng Vũ Minh Hà

Tải tài liệu 
17/3/ 2016 TỌA ĐÀM HỘI NHẬP ASEAN VÀ HÀI HÒA HÓA TƯ PHÁP TRONG CÁC NƯỚC ASEAN

Thuyết trình: Thi hành phán quyết của Tòa và quyết định của Trọng tài nước ngoài

Tải tài liệu
10/11/ 2015

HỘI THẢO VỀ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MUA BÁN VÀ SÁT NHẬP DOANH NGHIỆP NGOÀI TÒA ÁN – Thành phố Hồ Chí Minh

 Tải tài liệu
 09-10/10/ 2015

Hội thảo _ Phòng ngừa, Giải quyết tranh chấp Đầu tư Quốc tế – Do Bộ tư pháp và USAID tổ chức

Bình luận về Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu về Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu về việc Giải quyết tranh chấp Đầu tư Quốc tế của Tòa án, Trọng tài Việt Nam – Ông Nguyễn Mạnh Dũng – Công ty luật TNHH Tư vấn Độc Lập

 Tải tài liệu

21/9/2015 Hội thảo về Công nhận và Cho thi hành Phán quyết Trọng tài Nước ngoài tại Việt Nam và Dự Thảo Bộ luật Tố Tụng Dân sự (Sửa đổi) – Do Bộ Tư pháp tổ chức

Tham luận về “Thực Tiễn Công Nhận và Cho thi hành Phán Quyết Trọng tài Nước ngoài ở một số Thẩm quyền tài phán”  và “Góp ý Một số Quy định của Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự”

 Tải tài liệu
09/9/2015 Hội thảo Sơ kết 04 năm thi hành Luật Trọng tài Thương mại – Bộ tư pháp tổ chức

Tham luận “Thực trạng sử dụng trọng tài thương mại tại Việt Nam. Một số giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài”

Tải tài liệu
30-31/7/2015 Hội thảo “Một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)” do Ủy ban Tư pháp – Quốc hội Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức – Thành phố Huế ngày 30-31/7/2015.

Bài diễn thuyết: Khuyến Nghị Quốc Tế về Thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 Tải tài liệu

29-30/6/2015 HỘI THẢO Góp ý hoàn thiện Báo cáo “Nghiên cứu và đề xuất cơ chế, mô hình giải quyết tranh chấp dân sự theo thủ tục rút gọn tại Tòa án Việt Nam” – Do Tòa án Nhân dân Tối cao và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức

 Tải tài liệu

09/4/2015 TỔNG QUAN VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM – Biện pháp Giải quyết Tranh chấp ngoài Tòa án trong Hệ thống Tư pháp Hiện đại

 Tải tài liệu

02-03/4/2015 Tọa đàm Thi hành nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP về thi hành một số điều của luật Trọng tài và các vấn đề về Công ước New York 1958 về Công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Tải tài liệu
18-20/3/2015 Hội nghị lần thứ 4 Diễn đàn Khu vực châu Á Thái Bình Dương: Châu Á khôn biên giới – Hội thảo do Diễn đàn Khu vực châu Á Thái Bình Dương – Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA) tổ chức – Marina Bay Sands, Singapore

Tải tài liệu

03/02/2015 Công cụ Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) về Giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án (ADR) và thực thi Cải cách Hợp đồng tại Việt Nam

Tải tài liệu

17-18/11/2014

“Những thách thức tại Việt Nam sau khi ban hành Luật Trọng tài Thương mại và Vai trò của Tòa án Việt Nam” tại Hội nghị về Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án Khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 3 do Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL), Bộ Tư pháp và Ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.

Tải tài liệu

16/10/2014

Hội nghị tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự  từ 08h00 ngày 16/10/2014 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải tài liệu

28/03/2014

Trọng tài trong Khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong thời gian tới

Tải tài liệu

28/03/2014

Nhóm Trọng tài Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APRAG), ngoài việc là một nơi/diễn đàn để trao đổi ý tưởng/kinh nghiệm hoặc đại diện tại Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) còn có thể hỗ trợ các nước đang phát triển nhiều hơn nữa hay không?

Tải tài liệu

 

29/11/2013

Vai trò của Luật sư trong Giải quyết tranh chấp Thương mại Quốc tế

Tải tài liệu

23-26/10/2013

“Công nhận và Cho thi hành Phán quyết Trọng tài: Tổng kết thực tiễn Áp dụng Công ước New York 1958 tại Việt Nam” trong Cuộc họp định kỳ năm 2013 của Hiệp hội Luật sư New York, tại Hà Nội, Việt Nam

Tải tài liệu

18/10/2013

Từ chối công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài

Tải tài liệu

10/02/2012

Trọng tài Hiệp định Đầu tư tại Hội thảo về Giải quyết tranh chấp kinh doanh và thương mại quốc tế do Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Đại học Tây Anh tổ chức với sự tài trợ của Dự án Hỗ trợ Chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu, giai đoạn III.

Tải tài liệu

06/06/2011

“Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo luật trọng tài thương mại năm 2011” trong phần Những cơ sở giải quyết tranh chấp bằng trọng tài – Hướng dẫn thực tiễn về Quá trình Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Hội thảo “Việt Nam – Điểm đến đầu tư toàn cầu – Một góc nhìn về trọng tài” do SIAC và VIAC tổ chức tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Tải tài liệu