ARBITRATION GUIDE

logo_internationalbar

Arbitration Guide – Vietnam Chapter – Tháng 9/2014

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm mới nhất của chúng tôi trong lĩnh vực trọng tài: Chương Việt Nam trong Arbitration Guide do Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA) xuất bản. (Biên soạn bởi Lawrence Schaner, Jenner & Block LLP, Chicago & David Arias, Arias SLP, Madrid).

Vui lòng truy cập vào đây để tải về

Quý vị cũng có thể xem ấn phẩm này tại website của IBA.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

Scroll to top