Thông Báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN MẠNH DŨNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ THÀNH VIÊN TÒA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ THUỘC PHÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (ICC)

 

Kính gửi quý khách hàng và đồng nghiệp,

Chúng tôi rất hân hạnh thông báo rằng Giám đốc của chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Dũng đã được bổ nhiệm là thành viên người Việt đầu tiên của Tòa Trọng tài Quốc tế thuộc Phòng Thương Mại Quốc tế (”ICC”).

Tòa Trọng tài Quốc tế của ICC là cơ quan trọng tài độc lập của ICC với chức năng đảm bảo việc thực hiện Quy tắc Trọng tài ICC và có đầy đủ quyền hạn cần thiết phù hợp chức năng đó. Tòa Trọng tài là cơ quan duy nhất được giao nhiệm vụ quản lý các vụ kiện trọng tài theo Quy tắc, bao gồm việc rà soát và phê chuẩn các phán quyết được ban hành theo Quy tắc Trọng tài ICC.

Các Thành viên của Tòa Trọng tài ICC được Hội đồng Thế giới của ICC (World Council) bổ nhiệm theo đề xuất của ủy ban quốc gia hoặc nhóm quốc gia hay Chủ tịch Tòa Trọng tài ICC tại những thẩm quyền tài phán mà ICC chưa có ủy ban hay nhóm quốc gia với các thành viên luân phiên do Hội đồng Thế giới bổ nhiệm theo đề xuất của Chủ tịch Tòa Trọng tài.

Nhận xét về việc được bổ nhiệm vào Tòa Trọng tài Quốc tế của ICC, ông Dũng nói: “Tòa Trọng tài Quốc tế ICC là trung tâm trọng tài duy nhất thực sự có quy mô toàn cầu và là một tổ chức đặc biệt của các chuyên gia ưu tú. Việt Nam là một trong những nướcỦy ban quốc gia của ICC chưa được thành lập và tôi rất tự hào là thành viên người Việt đầu tiên, đây thực sự là một thử thách nhưng cũng là một cơ hội tuyệt vời đối với tôi. Với tư cách là một thành viên Tòa Trọng tài, tôi sẽ nỗ lực cống hiến”.

Để có thêm thông tin về Tòa Trọng tài ICC, vui lòng tham khảo tại: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/icc-international-court-arbitration/

Vui lòng tham khảo hồ sơ cá nhân của ông Nguyễn Mạnh Dũng tại: https://dzungsrt.com/our_people/luat-su-nguyen-manh-dung/

Hà Nội, ngày 12/6/2017


THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng, đồng nghiệp và các đơn vị liên quan về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Công ty có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Theo đó, Luật sư Đặng Việt Anh (thành viên góp vốn) – Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực Luật hàng hải là người trực tiếp quản lý văn phòng Hà nội sẽ trở thành Phó giám đốc thường trực có quyền thay mặt Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng phụ trách tất cả các hoạt động chung của công ty.

Luật sư Vũ Phương Trang (thành viên góp vốn) – Trưởng Chi nhánh Văn phòng Sài Gòn được bổ nhiệm là Phó Giám đốc phụ trách tài chính, hành chính và nhân sự của Công ty.

Bà Trang là luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 11 năm kinh nghiệm thực tiễn. Bà Trang đã hỗ trợ rất nhiều khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực như: tư vấn về lao động, thuế, xuất nhập khẩu và hải quan; tư vấn thành lập doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và điều hành doanh nghiệp, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tư vấn về việc thành lập chi nhánh và văn phòng đai diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Bà là luật sư và là đại diện được ủy quyền của nhiều khách hàng nước ngoài trong các vụ việc tranh tụng tại tòa án Việt Nam.

Luật sư Vũ Phương Trang được nêu tên là một trong những luật sư tiêu biểu trong lĩnh vực hàng hải tại Việt Nam trong tạp chí The Legal 500 Asia Pacific xuất bản năm 2015.

Luật sư Nguyễn Ngọc Minh, hiên đang đảm nhận chức danh Luật sư chính của Công ty được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công ty, phụ trách về lĩnh vực Luật thương mại quốc tế & tiếp thị số đồng thời trực tiếp điều hành  hoạt động của Văn phòng Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Minh là Thạc sỹ Luật tại Đại học Monash, Australia. Ông Minh đã có hơn 6 năm làm việc tại Công ty và là luật sư chuyên sâu về  giải quyết tranh chấp Thương mại quốc tế và bảo hiểm hàng hải.

Ông giữ vai trò tư vấn chính trong hầu hết các vụ kiện Trọng tài, các vụ việc yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam của Công ty. Ngoài ra, ông còn có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là các nhà thầu và công ty nước ngoài trong các vấn đề về giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế, các tranh chấp xây dựng cũng như các vấn đề thương mại khác. Ông là đồng tác giả của Chương “Việt Nam” trong ấn phẩm Getting the Deal Through năm 2012- 2013 do Law Business Research phát hành.

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng  (thành viên sáng lập) – Chủ tịch Hội đồng thành viên viên đồng thời giữ vai trò là Giám đốc điều hành của Công ty nhận xét:

“ Việc bổ nhiệm các luật sư Vũ Phương Trang ở TP. Hồ Chí Minh và luật sư Nguyễn Ngọc Minh ở Hà nội hỗ trợ tích cực cho luật sư Đặng Việt Anh thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào thế hệ luật sư trẻ tài năng của công ty và đảm bảo cho sự chuyển tiếp lãnh đạo công ty bước vào giai đoạn phát triển mới một cách vững chắc!”

 Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Vũ Lương An

Trợ lý hành chính

…….

  • Không có chuyên mục