Tin tức

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng phòng Trọng tài, Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập (Dzungsrt & Associates) rất hân hạnh được tham gia với tư cách diễn giả tại “Chủ đề 05: Những kỹ năng mới cần thiết của Trọng tài viên trong kỷ nguyên trọng tài số hóa”

Đăng ký tham dự

Có thể là hình ảnh về ‎3 người và ‎văn bản cho biết '‎VIAC TÂMRNGQỆ VI.RT AA 2022 VIAC's ARBITRATION SERIES Chủ đề 05 NHỮNG KỲ NĂNG MỚI CẦN THIẾT CỦA TRỌNG TÀI VIÊN TRONG KỲ NGUYÊN TRỌNG TÀI SỐ HÃA نننن 14:00 16:20 Ngày /05/ 2022 Năm) LIVE Trực trên Zoom, Facebook Youtube Diễn giả Ls. Nguyễn Trung Nam Công evie rọng Nguyán Thá» Thu Trang Trường phòng ฺ Tưvấn . Ls. Như Ngọc Linh lập phòng (VIART), Quố‘c éViệt Nam (VIAC) Chủ đề 01 Trọng phát để trực tuyến Sự lý cần lưu 02 Thảo những kỹ mới thiết tài viên trong nguyên trọng‎'‎‎


Luật sư 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐃𝐮̃𝐧𝐠 – Chủ tịch Dzungsrt & Associates tham gia Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại năm 2022 (VAS 2022) trong vai trò diễn giả.
Chủ đề 02: 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒃𝒂̀𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏, 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒖̣ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒕𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝑯𝒐̣̂𝒊 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒕𝒂̀𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒕𝒂̀𝒊 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́
📚𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠:
🔖 Thẩm quyền, nhiệm vụ của Trọng tài viên & Hội đồng Trọng tài
🔖 Thảo luận – Góc nhìn so sánh
📚𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Thứ Năm, 21/04/2022 – 14:00-16:20

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'VIAC TRURNGQUỐCEVỆN VI.RT TRỌNGTAIQUÅCTÉVIỆTNAM 2022 VIAC's ARBITRATION SERIES Chủ để 02 LUẬN BÀN VỀ THẨM QUYỀN, NHIỆM VỤ CỦA TRỌNG TÀI VIÊN & HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI TRONG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 14:00 16:20 Ngày2 (Thứ Năm) LIVE Trực tuyến trên Facebook Youtube Diễn giả S.NGUYỄN MẠNH DŨNG CôngLậ ฺ(Dz Ls. DOÃN NHẬT MINH Quác (( NGỌC QUANG Nam Thưky, Nam(VIAC) 01 Thẩm quyền, nhiệm vụ của Trọng tàiv viên Hội đồng trọng tài Chủ 02 Trọng tài viên Hội đồng trọng tàitrong Thảo luận thẩm quyền, nhiệm của các địa Góc nhìn sánh Nam'


Luật sư Nguyễn Ngọc Minh của Dzungsrt & Associates rất hân hạnh được tham gia với tư cách diễn giả cho Chủ đề 1 – Các tiêu chuẩn của Trọng tài viên quốc tế & luật sư tranh tụng Trọng tài quốc tế – thuộc Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại năm 2022 của VIAC.
Luật sư Minh là đại diện cho các khách hàng trong các Tố tụng Trọng tài quốc tế theo quy tắc của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (HKIAC) để giải quyết các tranh chấp xuyên quốc gia có liên quan đến Việt Nam. Ngoài ra, Luật sư Minh đã và đang tham gia các vụ việc trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và các thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết tại các Tòa án của Việt Nam. Bên cạnh đó, Luật sư Minh thường xuyên tư vấn về những vấn đề pháp lý đa dạng liên quan đến cả nội dung và thủ tục tố tụng.
Luật sư Minh tham gia vào nhiều vụ kiện có tiếng tăm, bao hàm các vấn đề đa dạng về pháp lý và thưc tiễn, liên quan đến các lĩnh vực như Dầu khí, Xây dựng và Bất động sản, Doanh nghiệp và Liên doanh, Mua bán hàng hóa và Bảo hiểm. Nhiều vụ việc mà Luật sư Minh tham gia được xem là “chưa có tiền lệ” tại Việt Nam.

Có thể là hình ảnh về ‎3 người và ‎văn bản cho biết '‎VIAC Ệ TRUNGTÂMTRNGTÀ VI.RT VAS 2022 Chủ CÁC TIÊU CHUẨN CỦA TRỌNG TÀI VIÊN QUỐC TẾ LUẬT SƯ TRANH TỤNG TRỌNG TÀI QUỐC TẾ -Nhìn từ thực tiễn thị trường Trọng tài Việt Nam khu vực பنப ThứNămngày /2022 trên Youtube Diễn giả TS. ĐẶNG XUÂN HỢP (AAC Trọngtài NGUYỄN NGỌC MINH PhóGiám Công ấnĐộclập (Dzungsrt Associates) iệtNam(VIAC) Nội dung Một tiêu chuẩn đối Trọng viên Luật tranh trọng quố‘c


5 NĂM LIÊN TIẾP DZUNGSRT & ASSOCIATES ĐƯỢC LEGAL 500 KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG XẾP HẠNG TRONG NHÓM ĐỨNG ĐẦU

Dzungsrt & Associates một lần nữa được xếp hạng là công ty hàng đầu trong The Legal 500 – Châu Á Thái Bình Dương năm 2022, là trang ghi nhận các công ty luật tốt nhất tại Việt Nam. Kể từ năm 2018, Dzungsrt & Associates đã luôn duy trì thứ hạng hàng đầu trong lĩnh vực Vận tải biển, và Giải quyết Tranh chấp (Trọng tài).

Dzungsrt & Associates được ghi nhận là “cung cấp dịch vụ xuất sắc kết hợp với kiến thức xuất sắc trong lĩnh vực hành nghề tại Việt Nam và đưa ra các giải pháp tốt. Phản hồi nhanh, nhiều thông tin cũng như hướng dẫn khách hàng quản lý tình huống”

Legal500 đánh giá rằng Dzungsrt & Associates “có nhiều kinh nghiệm về luật và thủ tục tố tụng tại Việt Nam. Luận cứ rất mạnh. Rất đáng tin cậy”, “có kỹ năng hành nghề mang tầm cơ quốc tế. Rất lành nghề trong lĩnh vực hành nghề trọng tài quốc tế”, “có khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý trong các vụ việc quốc tế”

Nhóm luật sư của chúng tôi được mô tả là “cùng làm việc liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau trong cùng một vụ việc”, “đưa ra tư vấn pháp lý xuất sắc”, “có hiểu biết thương mại thực sự tốt”, “có định hướng nhanh và chi tiết”, “có kỹ năng luật sư chính xác và đúng trọng điểm, cũng như liên hệ rất tốt với khách hàng”.

Luật sư hàng đầu của chúng tôi:

Nguyễn Mạnh Dzũng
Vũ Phương Trang
Nguyễn Ngọc Minh
Trần Hà Hân
Nguyễn Thị Thu Trang
Đặng Vũ Minh Hà

Nguồn: https://www.legal500.com/firms/33543-dzungsrt-associates-llc/37747-hanoi-vietnam/?fbclid=IwAR1rUbPu6219tgMkxRimfNSoLksO2zXOQgMHQJnwQ3tRhPN7Mr41-_NJnjk


Chúng tôi rất hân hạnh khi hai luật sư thành viên của Dzungsrt & Associates là ông Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Ngọc Minh được bổ nhiệm vào Tiểu ban mới năm 2022 của Ủy ban Trọng tài Thượng Hải

Xin mời tham khảo thông báo chính thức: http://www.accsh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=45&id=396&menu=gg-45-


DZUNGSRT & ASSOCIATES NẰM TRONG XẾP HẠNG CỦA CHAMBERS AND PARTNERS

Chúng tôi đã vinh dự được xếp hạng là Nhóm 2 trong bảng xếp hạng Giải quyết tranh chấp ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2022 của Chambers and Partners, và duy trì vị trí của chúng tôi trong lĩnh vực hành nghề trong nhiều năm. Nhóm Giải quyết Tranh chấp của chúng tôi “có một nhóm pháp lý được đánh giá cao tại Việt Nam trong lĩnh vực trọng tài và tranh tụng trong nước, thường được các luật sư quốc tế chỉ định. Thường xuyên tham gia vào các vụ việc trọng tài VIAC và tố tụng tại tòa án Việt Nam. Thành thạo các vụ việc về xây dựng, bất động sản và thuế. Đặc biệt là đại diện cho các khách hàng nước ngoài và công ty con của họ tại Việt Nam”, “ thực hiện những công việc xuất sắc và có một nhóm làm việc rất thông minh và chăm chỉ”. Một người khác được phỏng vấn mô tả Dzungsrt & Associates là “hãng luật Việt Nam phù hợp để lựa chọn khi cần giải quyết các tranh chấp quốc tế”.

Năm thứ hai liên tiếp, Ông Nguyễn Ngọc Minh, luật sư phụ trách Nhóm Giải quyết Tranh chấp của Dzungsrt & Associates được công nhận là Luật sư tiêu biểu Top 2 trong số các luật sư nổi tiếng tại Việt Nam. Luật sư Minh được đánh giá cao trong lĩnh vực hành nghề với tư cách là luật sư trong các vụ việc trọng tài. Luật sư Minh đặc biệt lành nghề về các tranh chấp liên quan đến xây dựng. Luật sư Minh được miêu tả là “ngôi sao trong lĩnh vực trọng tài quốc tế tại Việt Nam, là người hiểu nhu cầu của khách hàng và có những phản hồi vô cùng chính xác vào vấn đề”.

Nguồn Chambers Asia Pacific 2022: https://chambers.com/department/dzungsrt-associates-dispute-resolution-asia-pacific-8:467:230:1:23108618


Hội thảo trực tuyến “Phòng ngừa & Giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực Năng lượng & Cơ sở hạ tầng”

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề:

PHÒNG NGỪA & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC CÔNG – TƯ (PPP) TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG & CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG KHUÔN KHỔ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ PPP TẠI VIỆT NAM

với các thông tin chi tiết dưới đây:

Thông tin chung:

 • Thời gian: 08h00 – 11h30, Thứ Sáu ngày 26/11/2021
 • Ngôn ngữ: Song ngữ Việt – Anh
 • Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom, Facebook & Youtube
 • Đăng ký tham dự tại: https://bit.ly/3cl28Os

Nội dung:

 • Phiên 01: Tổng quan về hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực Năng lượng & Cơ sở hạ tầng tại Việt Nam – Cập nhật quy định pháp luật mới và Kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa rủi ro phát sinh trong các giao dịch PPP
 • Phiên 02: Phòng ngừa và Giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án PPP trong lĩnh vực Năng lượng & Cơ sở hạ tầng tại Việt Nam

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây


Nguyễn Thị Thu Trang Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Học viện

Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2021, tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trưởng phòng Trọng tài của Dzungsrt & Associates – Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Trang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với tiêu đề “Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam trong việc hỗ trợ pháp lý trong hoạt động trọng tài thương mại”

SƠ LƯỢC:

Mục đích: Làm rõ những vấn đề lý luận về thẩm quyền tương trợ tư pháp của Tòa án đối với trọng tài thương mại, phân tích, đánh giá thực trạng pháp lý và thực tiễn thẩm quyền tương trợ tư pháp của Tòa án đối với trọng tài thương mại, đề xuất phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật, hiệu quả của việc thực thi quyền bổ trợ tư pháp của tòa án đối với trọng tài thương mại.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền trợ giúp pháp lý của Tòa án Việt Nam đối với trọng tài thương mại, là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập, dùng làm tài liệu tham khảo trong áp dụng luật thương mại và luật dân sự. Các khuyến nghị được đưa ra trong luận án cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho Tòa án, Trọng tài, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các bên tranh chấp trong hoạt động trọng tài thương mại.

HƯỚNG DẪN: GS.TS. Nguyễn Thị Mơ

BAN TƯ VẤN:

Bùi Nguyên Khánh – Phó Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội,
Tăng Văn Nghĩa – Phó trưởng Khoa Sau đại học Đại học Ngoại Thương,
Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng khoa Luật – Đại học Quốc gia,
Nguyễn Văn Cường – Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp,
Trần Văn Biên – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật
Doãn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội


KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN: “CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TẠI CHÂU Á: LÝ THUYẾT & THỰC TIỄN – PHẦN 9: THÁI LAN VÀ VIỆT NAM” CỦA HỌC VIỆN SIAC

Chúng tôi rất vinh dự được tham gia với tư cách là một trong những giảng viên của khóa học trực tuyến có tiêu đề “CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TẠI CHÂU Á: LÝ THUYẾT & THỰC TIỄN – PHẦN 9: THÁI LAN VÀ VIỆT NAM” vào thứ Tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021, do Học viện SIAC tổ chức.

Loạt bài giảng về “CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI TẠI CHÂU Á: LÝ THUYẾT & THỰC TIỄN” nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về luật trọng tài tại các thẩm quyền tài phán khác nhau ở Châu Á, tập trung vào lý thuyết và thực tiễn về việc cho thi hành phán quyết trọng tài trong các khu vực tài phán này. Định nghĩa về “phán quyết trọng tài”, căn cứ để không thi hành phán quyết, căn cứ để hủy bỏ phán quyết, cũng như thái độ và cách tiếp cận của tòa án quốc gia trong việc áp dụng những căn cứ này, sẽ được xem xét.
Vui lòng bấm vào đây để tải các bản trình chiếu
Dzungsrt & Associates tự hào là một trong những công ty đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực cho thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam sau khi các luật liên quan có hiệu lực. Nhóm Trọng tài của Dzungsrt:
Nguyễn Ngọc Minh – Phụ trách lĩnh vực Giải quyết tranh chấp
Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng phòng Trọng tài
Đặng Vũ Minh Hà – Trưởng phòng ADR (Giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án)


 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐕𝐈𝐀𝐂’𝐬 𝐀𝐫𝐛𝐢𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬

Chuyên đề 01: Những cân nhắc khi lựa chọn trọng tài viên trong thủ tục trọng tài – Từ góc nhìn thực tiễn trọng tài Việt Nam và nước ngoài

Chuỗi hội thảo trực tuyến về giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại năm 2021 do VIAC tổ chức nhằm cập nhật đa dạng các thông tin xoay quanh chủ đề giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và các vấn đề liên quan, hoạt động hứa hẹn với mục đích mở ra diễn đàn thông tin đa chiều, thực tiễn cùng cơ hội trao đổi, thảo luận trực tiếp cùng các diễn giả trong nước và quốc tế là chuyên gia uy tín với chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng – Sáng lập viên Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập (Dzungsrt & Associates LLC), một trong những luật sư hàng đầu về giải quyết tranh chấp tại Việt Nam, sẽ đóng vai trò Diễn giả trong Hội thảo trực tuyến với chuyên đề nêu trên.

Thông tin buổi Hội thảo trực tuyến:

Thời gian: 14h00 thứ Năm (03/06/2021)

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Đăng ký: https://zoom.us/webinar/register/WN_RnoB2-vvR_yEmYRKOWvuXw?fbclid=IwAR0JQ0kymCVKWrcPeEe1S8eW3AnqS7DvvierSaTaKFv4Tfw4qUdppt6WA1I 


The Asia-Pacific Arbitration Review 2022

Sự phát triển của trọng tài ở Việt Nam: thích ứng với những thách thức toàn cầu

Tải tài liệu tại đây

Nguồn: https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2022

Công nhận: Trích từ GAR’s The Asia-Pacific Arbitration Review 2022, xuất bản lần đầu vào tháng 6 năm 2021. Toàn bộ ấn phẩm có sẵn tại https://globalarbitrationreview.com/review/the-asia-pacific-arbitration-review/2022


Hội đồng Trọng tài Thương mại Quốc tế (ICCA) công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam với sự đóng góp của Dzungsrt & Associates LLC

Bản cập nhật Báo cáo Quốc gia của Việt Nam đã được ICCA và Kluwer Law International xuất bản gần đây trong Sổ tay Quốc tế về Trọng tài Thương mại Bổ sung 115 vào tháng 3 năm 2021.

Bản Báo cáo Quốc gia của Việt Nam được xuất bản lần đầu năm 2012 và được Ngài Hew Dundas và những thành viên chính của phòng Trọng tài tại Dzungsrt & Associates LLC là cô Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Mai Anh cập nhật mỗi năm một lần.

Qua những phân tích các nguyên tắc cơ bản áp dụng cho cả trọng tài trong nước và quốc tế và so sánh với các quy định tương ứng theo tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi mong muốn Báo cáo có thể hỗ trợ người đọc hiểu thêm về khuôn khổ trọng tài ở Việt Nam, các thành công cũng như nhược điểm của khuôn khổ hiện tại. Đặc biệt, Báo cáo chú trọng các vấn đề về thỏa thuận trọng tài, trọng tài viên, thủ tục trọng tài, phán quyết trọng tài, công nhận và hủy phán quyết trọng tài. Một số các tài liệu chất lượng cao về trọng tài cũng được tổng hợp thành danh sách để người đọc tham khảo. Chúng tôi hy vọng bản Báo cáo có thể giúp ích cho những ai muốn tìm hiểu và cải thiện khung pháp lý và hành nghề trọng tài ở Việt Nam.

Vui lòng truy cập đường dẫn sau để biết thêm thông tin chi tiết: https://www.arbitration-icca.org/icca-international-handbook-commercial-arbitration


𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐄𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 – 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐓𝐞𝐚𝐦𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠

Kỳ nghỉ đầu năm mới để khép lại năm cũ, bữa tiệc nhỏ để nhân viên toàn Công ty có dịp cùng nhau kỷ niệm 20 năm thành lập Dzungsrt & Associates LLC (2000-2020). Giấy khen và phần thưởng đã được trao tặng cho những nhân viên triển vọng và chăm chỉ, nhân viên hỗ trợ tích cực và hiệu quả… Trên tất cả đây là dịp tri ân và cảm ơn từng thành viên – từng mắt xích vô cùng quan trọng không thể thiếu để duy trì và phát triển Công ty. Tất cả tạo thành một kỳ nghỉ đáng nhớ, khép lại một năm đầy biến động về nhân sự và khó khăn do dịch bệnh, nhưng lại là năm Công ty có những thành tích đột phá vượt bậc và thành công nhất kể từ thời điểm thành lập cho đến nay.

Toàn bộ ảnh buổi Team building: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=officialdzungsrt&set=a.1603833863139212 


CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN ĐỘC LẬP VINH DỰ ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TƯ PHÁP

Ngày 1/11 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V tại Hà nội, Luật sư Đặng Vũ Minh Hà (đứng thứ 3 từ trái sang) vinh dự đại diện cho Công ty Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập đón nhận Bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng vì những đóng góp tích cực của công ty trong phong trào thi đua của ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020”.


HỘI THẢO TRỰC TUYẾN – TRỌNG TÀI QUỐC TẾ TRỌNG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI – MONG ĐỢI GÌ VÀ CẦN LƯU Ý GÌ?

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng – Chủ tịch Dzungsrt & Associate sẽ tham dự với tư cách diễn giả tại hội thảo trực tuyến về Trọng tài Quốc tế trong trạng thái Bình thường mới – Mong đợi gì và cần lưu ý gì? do VIAC, VMC & ICC tổ chức

 • Thời gian: 23 Tháng 10 năm 2020 | 15h00
 • Phát trực tiếp trên Zoom và Facebook
 • Đăng ký: https://zoom.us/webinar/register/WN_sSfe3RJZQTqgUYXzgk9G_w
  Tải tờ rơi và Chương trình:

Ls. Nguyễn Mạnh Dũng Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng là luật sư được cấp phép hành nghề hợp pháp tại Việt Nam, ông chủ yếu hoạt động chuyên sâu về tất cả các hình thức giải quyết tranh chấp tại Việt Nam bao gồm thương lượng, tranh tụng tại các tòa án kinh tế và dân sự của Việt Nam và các trung tâm trọng tài quốc tế được tiến hành theo các Quy tắc trọng tài của Ủy ban Liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), Tòa án trọng tài thuộc Phòng thương mại quốc tế (ICC), Hiệp hội trọng tài thương mại Nhật bản (JCAA), Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) và của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). Với tư cách là Giám đốc của Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập, một hãng luật tại Việt Nam chuyên sâu lĩnh vực hàng hải, thương mại và giải quyết tranh chấp quốc tế, luật sư Nguyễn Mạnh Dũng có hơn 24 năm kinh nghiệm giải quyết tranh chấp hàng hải, thương mại và đầu tư bằng phương thức tranh tụng và trọng tài quốc tế tại Việt Nam và các nước khác như Singapore, Hồng Kông, Anh và Pháp.


DZUNGSRT & ASSOCIATES LLC ĐƯỢC VINH DANH TẠI ẤN BẢN NĂM 2021 – DANH MỤC CÁC LUẬT SƯ HÀNG ĐẦU CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG XUẤT BẢN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2020

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Ấn bản năm 2021 – Danh mục các Luật sư hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương xuất bản Ngày 13 tháng 9 năm 2020 đã vinh danh Luật sư sáng lập của Dzungsrt & Associates LLC, ông Nguyễn Mạnh Dũng là Chuyên gia ưu tú trong lĩnh vực Giải quyết Tranh chấp và Dzungsrt & Associates LLC được vinh danh là Công ty Luật xuất sắc trong lĩnh vực Giải quyết tranh chấp. Trưởng phòng Giải quyết Tranh chấp, ông Nguyễn Ngọc Minh được nhận xét là “người có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực trọng tài quốc tế và tập quán xét xử của các tòa án tại Việt Nam”. Các khách hàng cũng nhận xét rằng rằng công ty chúng tôi “rất mạnh về Giải quyết tranh chấp và Luật hàng hải”.

DZUNGSRT & ASSOCIATES LLC KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ DẪN ĐẦU TRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI VIỆT NAM

Chúng tôi hân hạnh được vinh danh là Công ty Luật duy nhất tại Việt Nam được đề cử cho Giải thưởng năm 2020 – Khu vực Đông Nam Á của Tạp chí Asian Legal Business cho hạng mục “Dispute Resolution Boutique Law Firm of the Year – Công ty Luật chuyên sâu về Giải quyết Tranh chấp”.

D̲a̲n̲h̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ề̲ ̲c̲ử̲:

 • 𝘉𝘶𝘥𝘪𝘥𝘫𝘢𝘫𝘢 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘓𝘢𝘸𝘺𝘦𝘳𝘴 (𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢)
 • 𝘋𝘢𝘯𝘪𝘦𝘭 & 𝘞𝘰𝘯𝘨 (𝘔𝘢𝘭𝘢𝘺𝘴𝘪𝘢)
 • 𝘋𝘢𝘷𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘚𝘪𝘯𝘨𝘩 𝘊𝘩𝘢𝘮𝘣𝘦𝘳𝘴 (𝘚𝘪𝘯𝘨𝘢𝘱𝘰𝘳𝘦)
 • 𝘋𝘻𝘶𝘯𝘨𝘴𝘳𝘵 & 𝘈𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘵𝘦𝘴 (𝘝𝘪ệ𝘵 𝘕𝘢𝘮)
 • 𝘒𝘶𝘥𝘶𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘗𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳𝘴 (𝘛𝘩á𝘪 𝘓𝘢𝘯)
 • 𝘗𝘢𝘯𝘦𝘭𝘰 𝘓𝘢𝘸 𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘦 (𝘗𝘩𝘪𝘭𝘪𝘱𝘱𝘪𝘯𝘦𝘴)
 • 𝘗𝘳𝘰𝘷𝘪𝘥𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘓𝘢𝘸 𝘈𝘴𝘪𝘢 (𝘚𝘪𝘯𝘨𝘢𝘱𝘰𝘳𝘦)
 • 𝘚.𝘒.𝘓𝘪𝘯𝘨 & 𝘛𝘢𝘯 𝘈𝘥𝘷𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦𝘴 (𝘔𝘢𝘭𝘢𝘺𝘴𝘪𝘢)
 • 𝘛𝘢𝘯 𝘒𝘰𝘬 𝘘𝘶𝘢𝘯 𝘗𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩𝘪𝘱 (𝘚𝘪𝘯𝘨𝘢𝘱𝘰𝘳𝘦)
 • 𝘛𝘰𝘭𝘰𝘴𝘢 𝘑𝘢𝘷𝘪𝘦𝘳 𝘓𝘢𝘸 𝘍𝘪𝘳𝘮 (𝘗𝘩𝘪𝘭𝘪𝘱𝘱𝘪𝘯𝘦𝘴)
 • 𝘛𝘚𝘔𝘗 𝘓𝘢𝘸 𝘊𝘰𝘳𝘱𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 (𝘚𝘪𝘯𝘨𝘢𝘱𝘰𝘳𝘦)

Sự công nhận này có được nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng đối với những nỗ lực bền bỉ của Dzungsrt & Associates LLC trong suốt hơn 20 năm qua, đồng thời khẳng định cam kết về chất lượng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp mà chúng tôi luôn mong muốn đem tới cho Khách hàng.

Với đội ngũ nhân sự hầu hết được đào tạo bài bản tại các trường Luật danh tiếng ở nước ngoài và có hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề chuyên nghiệp, mảng giải quyết tranh chấp của Công ty hiện được dẫn dắt và điều hành bởi Sáng lập viên – Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, thành viên Việt Nam đầu tiên và duy nhất, tính tới thời điểm này, của Tòa Trọng tài Quốc tế thuộc Phòng thương mại quốc tế ICC có trụ sở chính ở Paris (Pháp), Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực giải quyết tranh chấp – Luật sư Nguyễn Ngọc Minh, là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (AIAC – Malaysia) đồng thời là Hòa giải viên được Trung tâm giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR – Vương quốc Anh) công nhận. Bên cạnh đó là các Luật sư thành viên: Luật sư Trần Hà Hân – Trưởng phòng Tranh tụng, Luật sư Đặng Vũ Minh Hà – Trưởng phòng ADR và Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng phòng Trọng tài, và các trợ lý luật sư. Đây là các nhân tố vô cùng quan trọng đảm bảo danh tiếng của Dzungsrt & Associates LLC tại Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Để biết thêm thông tin về mảng Giải quyết tranh chấp của Công ty, vui lòng truy cập: https://dzungsrt.com/cate…/our-service/dispute-resolution/https://www.legalbusinessonline.com/…/alb-se-asia-law…


LUẬT SƯ NGUYỄN MẠNH DŨNG – THÀNH VIÊN CÁ NHÂN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG TRỌNG TÀI HÀNG HẢI SINGAPORE (SCMA)

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, sáng lập viên kiêm Chủ tịch công ty hân hạnh được chấp nhận trở thành Thành viên cá nhân chính thức của Phòng Trọng tài Hàng hải Singapore (SCMA) kể từ ngày 1/8/2020. Đây là tổ chức cung cấp khuôn khổ cho những vụ việc trọng tài hàng hải được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng hàng hải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng cũng đồng thời là Trọng tài viên gần đây được tín nhiệm bầu là thành viên và chủ tịch một số hội đồng trọng tài xét xử các vụ tranh chấp về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và hợp đồng bảo hiểm hàng hải cùng một số trọng tài viên hàng hải danh tiếng khác của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC)


THÔNG BÁO 2020

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập (tên giao dịch quốc tế là Dzungsrt & Associates) trân trọng thông báo rằng Sáng lập viên  của công ty là ông Nguyễn Mạnh Dũng sẽ tiếp tục hành nghề với vai trò là luật sư tranh tụng và tiếp tục dẫn dắt lĩnh vực giải quyết tranh chấp của công ty sau 2 năm rưỡi chỉ tập trung hành nghề với tư cách là trọng tài viên và hòa giải viên độc lập. Việc tập trung vào nghiên cứu và hành nghề trọng tài viên độc lập từ năm 2018 đến năm 2020 đã giúp ông Dũng tạo dựng uy tín chuyên môn cao với các luật sư, chuyên gia và doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời củng cố vị thế là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp ở Việt Nam.

Ông Dũng thành lập Dzungsrt & Associates – Công ty luật duy nhất tại Việt Nam chuyên biệt về Hàng hải và Giải quyết tranh chấp từ năm 1997. Với 30 năm kinh nghiệm, ông Dũng đã tham gia giải quyết nhiều vụ kiện thương mại và đầu tư phức tạp tại tòa án và trọng tài cả trong và ngoài nước liên quan đến các lĩnh vực hàng hải, xây dựng, mua bán hàng hóa v…v…Trong nhiều năm, ông được vinh danh là luật sư giải quyết tranh chấp hàng đầu tại Việt Nam trên các bảng xếp hạng của Legal 500 Asia Pacific, Asia Law, Chambers and Partners.v.v… Ông đồng thời là trọng tài viên và hòa giải viên trong nhiều danh sách khác nhau của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), Ủy ban Trọng tài thương mại Hàn quốc (KCAB International), Trung tâm hòa giải liên kết Trung quốc lục địa và Hồng Kong (MHJMC), Trung tâm hòa giải quốc tế Nhật bản (JIMC Kyoto), Tòa án Trọng tài quốc tế Hải Nam (HIAC) và Trung tâm hòa giải quốc tế của HIAC. Hiện nay, ông Dũng đang giữ nhiều chức vụ quan trọng như thành viên của Tòa trọng tài quốc tế thuộc Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), thành viên của Hội đồng khoa học pháp lý của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, thành viên của Nhóm công tác về ADR của Ủy ban ICC về Trọng tài và ADR và trực tiếp tham gia đào tạo, giảng dạy cho các luật sư, thẩm phán, sinh viên luật về trọng tài và hòa giải.

LS. Nguyễn Ngọc Minh phụ trách văn phòng Hà nội và LS. Nguyễn Phương Trang phụ trách văn phòng Sài gòn bình luận: “Cùng với sự trở lại của ông Dũng với vai trò Chủ tịch Công ty chắc chắn sẽ củng cố mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống của chúng tôi, mở rộng thêm thị trường khách hàng mới và nâng cao chất lượng cũng như tính chuyên nghiệp của dịch vụ mà Dzungsrt & Associates cung cấp để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường pháp lý Việt Nam hiện nay.”

Để biết thêm thông tin chi tiết về Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng và Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập (Dzungsrt & Associates LLC), vui lòng truy cập https://dzungsrt.com/our_people/luat-su-nguyen-manh-dung/


Ông Nguyễn Ngọc Minh, luật sư thành viên của Dzungsrt & Associates LLC mới được ghi danh trong danh sách của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (Malaysia) (“AIAC”)

Ông Nguyễn Ngọc Minh, luật sư thành viên của Dzungsrt & Associates LLC mới được ghi danh trong danh sách của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (Malaysia) (“AIAC”) cho lĩnh vực hành nghề Trọng tài và thẩm quyền tài phán ở Việt Nam. Là một luật sư có kinh nghiệm, chủ yếu phụ trách giải quyết tranh chấp, ông Nguyễn Ngọc Minh, đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn để được ghi danh tại AIAC: (1) Có bằng đại học; (2) Có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực trọng tài và (3) Là thành viên của một tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Trên thực tế, ông Minh đã giúp cho nhiều phán quyết có lợi cho khách hàng của chúng tôi được bảo đảm và mang lại cho họ thắng lợi.
Trong sự kiện này, ông Minh nói rằng ông rất vui khi mình là Luật sư Việt Nam đầu tiên đủ điều kiện để được ghi danh tại AIAC hành nghề trong thẩm quyền tài phán tại Việt Nam, điều đó có nghĩa là khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn để tiếp cận dịch vụ hiệu quả tại Việt Nam.
Việc kết nạp vào danh sách Hội đồng của AIAC là theo lời mời từ Giám đốc AIAC hoặc theo đơn yêu cầu có sự xem xét và phê duyệt của Giám đốc AIAC. Là một bước tiến trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á (AIAC) đã tiếp nối công việc của tiền thân của mình là Trung tâm Trọng tài Khu vực Kuala Lumpur (KLRCA) với mục tiêu mở rộng phạm vi hơn nữa và dẫn đường tương lai.
https://www.aiac.world/panellist/7054

 • Không có chuyên mục