Ấn phẩm ADR và Trọng tài

 

2021 Maritime – Arbitration – Enforcement Series

Enforceability of an SCMA Award: A View from Vietnam
by
Dang Vu Minh Ha, Partner
Tran Trung Hieu, Associate

Download


ẤN PHẨM CỦA CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN ĐỘC LẬP


GETTING THE DEAL THROUGH - ARBITRATION

GETTING THE DEAL THROUGH – TRỌNG TÀI 2015

Chúng tôi rất hân hạnh được đóng góp Chương về Việt Nam trong Ấn phẩm mới xuất bản năm 2015 Getting the Deal Through: Trọng tài 2015

Vui lòng bấm vào đây để tải toàn bộ ấn phẩm

Vui lòng bấm vào đây để đọc Chương Việt Nam trong ấn phẩm này

Điều khoản cho phép

Được Law Business Research Ltd cho phép sao chép lại. Bài viết này lần đầu tiên được công bố trong Getting the Deal Through – Trọng tài 2015, (xuất bản vào tháng Một năm 2015; với sự đóng góp của: Gerhard Wegen và Stephan Wilske của Gleiss Lutz). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

www.gettingthedealthrough.com.


GETTING THE DEAL THROUGH – TRỌNG TÀI 2014

Trọng tài 2014 – Chương Việt Nam – Đóng góp bởi Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập.

Điều khoản cho phép

Được Law Business Research Ltd cho phép sao chép lại. Bài viết này lần đầu tiên được công bố trong Getting the Deal Through – Trọng tài 2014, (xuất bản vào tháng Một năm 2014; với sự đóng góp của: Gerhard Wegen và Stephan Wilske của Gleiss Lutz). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập “http://www.GettingTheDealThrough.com

Tải thêm:

E-book: GTDT – Trọng tài 2014


GETTING THE DEAL THROUGH – TRỌNG TÀI 2013

Chúng tôi tự hào giới thiệu ấn phẩm mới nhất của chúng tôi trong lĩnh vực luật trọng tài.

Vui lòng truy cập vào đây để tải về

Điều khoản cho phép:

Được Law Business Research Ltd cho phép sao chép lại. Bài viết này lần đầu tiên được công bố trong Getting the Deal Through – Trọng tài 2013, (xuất bản vào tháng Hai năm 2013; với sự đóng góp của: Gerhard Wegen, Stephan Wilske và Gleiss Lutz).

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

www.GettingTheDealThrough.com

ARBITRATION GUIDE

ARBITRATION WATCH

WORLD ARBITRATION REPORTER

GAR

YAR

  • Không có chuyên mục