Đào tạo & Nghiên cứu

research

12/8/2017 Đoàn luật sư TP. HCM, Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư đợt 12 năm 2017 “CÁC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ BẰNG TRỌNG TÀI QUỐC TẾ HIỆU QUẢ” Quan điểm của một thành viên tòa Trọng tài Phòng thương mại quốc tế (ICC) và một luật sư trọng tài quốc tế tại Thụy Sĩ

 Download

09/8/2017 Chương trình đào tạo tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES) “Cập nhật mới nhất về Pháp luật hàng hải và Tranh chấp hàng hải”

“CÁC VẤN ĐỀ THÚ VỊ VỀ TRANH CHẤP HÀNG HẢI” – Ls. Đặng Việt Anh

 

 Download

12/01/2017  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC BỔNG GES – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NGOÀI TÒA ÁN – QUAN ĐIỂM THỰC TIỄN

 Download

 

20-21 tháng 12 năm 2016 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC TẾ – MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRANH TỤNG QUỐC TẾ TẠI TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI

Học Viện Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh

 Tải tài liệu

Tháng 9/2016  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THAM GIA TRANH TỤNG QUỐC TẾ – TỐ TỤNG TẠI TÒA ÁN ANH

 Tải tài liệu

23-25/8/2016 CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI: CÔNG ƯỚC NEW YORK VÀ PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM Tải tài liệu
22/4/2016 Đào tạo về “Giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án” – Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng –Giám đốc – Công ty luật TNHH Tư vấn Độc Lập

 Tải tài liệu

22/01/2016 Đào tạo về “Luật Hàng hải” – Luật sư Đặng Việt Anh – Phó Giám đốc – Trưởng phòng Luật Hàng hải Công ty luật TNHH Tư vấn Độc Lập

Tải tài liệu

 

06/12/2015 Khóa đào tạo về “Quản lý rủi ro trong thương lượng, soạn thảo và ký kết Hợp đồng thương mại quốc tế” – Chương trình 585 của Bộ Tư pháp – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)

Tải tài liệu

16/12/ 2014 Lớp chuyên đề 4 – Cơ chế Giải quyết Tranh chấp  – Chương trình học bổng đào tạo GES Tải tài liệu
17/9/2014 “Kỹ năng luật sư” – Khoa Luật Quốc tế – Học viện Ngoại giao Việt Nam Tải tài liệu
23/6/2014 Bài giảng về “Kỹ năng Hòa giải và Trung gian giải quyết tranh chấp thương mại – KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT & ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG” – TP. Hồ Chí Minh Tải tài liệu
  • Không có chuyên mục