Giải quyết Tranh chấp

Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập đã hỗ trợ khách hàng Việt Nam cũng như nước ngoài giải quyết rất nhiều tranh chấp liên quan đến lĩnh vực Luật hàng hải, thương mại và dân sự. Các luật sư của chúng tôi có đầy đủ năng lực để tham gia tố tụng tại tất cả các Tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam cũng như trước các Hội đồng trọng tài được thành lập theo những quy tắc tố tụng của nhiều tổ chức trọng tài khác nhau. Chúng tôi cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng một cách có hiệu quả và hợp lý nhất thông qua các phương pháp khác, đặc biệt là hòa giải và thương lượng.