Thương lượng

negotiationĐược kế thừa và phát triển từ một hãng luật hàng hải hàng đầu trong khu vực, các luật sư của chúng tôi đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp thương lượng và hòa giải. Trên thực tế, các tranh chấp hàng hải thường được giải quyết ở Việt Nam thông qua thương lượng giữa các bên một phần do hệ thống tòa án quốc gia chưa đảm bảo được khả năng chuyên môn và tính hiệu quả. Chính lý do này đã thúc đẩy chúng tôi tập trung cung cấp các dịch vụ có liên quan tới giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng như là một trong những dịch vụ giải quyết tranh chấp thương mại quan trọng và thường xuyên được áp dụng. Chúng tôi tin rằng, thương lượng là một trong những phương thức thực tế nhất để giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh hàng ngày của khách hàng, đặc biệt là sau khi cân nhắc tới vấn đề chi phí và những rủi ro phát sinh từ các thủ tục tố tụng mất thời gian và tốn kém tại tòa án. Khách hàng thường không muốn phải mất thời gian vào việc giải quyết việc kiện tụng mà luôn hướng tới đạt được một kết quả nhanh chóng, thiết thực và đạt hiệu quả cao về chi phí. Hiểu được điều này, công ty chúng tôi đã tạo dựng được một đội ngũ luật sư có chuyên môn sâu về thương lượng và tạo dựng được danh tiếng trong cộng đồng hàng hải quốc tế như là sự lựa chọn hàng đầu cho các vụ kiện tại Việt Nam. Hiện nay, mục tiêu của chúng tôi là sử dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để có thể phục vụ khách hàng một cách tốt nhất không chỉ về hàng hải mà còn trong cả những lĩnh vực hoạt động và các vấn đề khác.

  • Không có chuyên mục