Tranh tụng

Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập luôn cố gắng để có thể giải quyết tranh chấp dựa trên tình thần hữu nghị và thiện chí. Tuy nhiên, nếu các phương thức này không mang lại hiệu quả, các luật sư của chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi của khách hàng một cách có hiệu quả nhất.

Công ty chúng tôi bao gồm một đội ngũ các luật sư chuyên sâu về tranh tụng. Trong truờng hợp xẩy ra tranh chấp, chúng tôi tin tưởng rằng các luật sư tranh tụng sẽ có khả năng đáp ứng lợi ích của khách hàng một cách tốt hơn so với các luật sư thương mại thông thường.

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc công ty, là người có kiến thức sâu rộng về tranh tụng thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực tranh chấp hàng hải. Khởi nghiệp vào năm 1993 dưới vai trò cố vấn về pháp luật Việt Nam cho một công ty luật hàng hải quốc tế, luật sư Nguyễn Mạnh Dũng đã và đang được biết đến như một trong số những luật sư tranh tụng chuyên nghiệp trong các tranh chấp hàng hải tại Toà án Việt Nam. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm tranh tụng tại các thẩm quyền tài phán nước ngoài như Anh, Hong Kong, Singapore, Pháp và Nhật Bản.

Trong suốt quá trình hoạt động lâu dài của chúng tôi, Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập tự hào là đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc điển hình mà sau đó, được pháp điển hóa thành không ít những nguyên tắc quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Do đó, chúng tôi tin rằng khách hàng sẽ được phục vụ tốt nhất bởi một đội ngũ luật sư tranh tụng với hiểu biết sâu rộng và chuyên môn cao.