Thi hành án

arbi1Dịch vụ pháp lý của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc giành được bản án hay phán quyết trọng tài có lợi cho khách hàng mà còn bao gồm cả quá trình thi hành các bản án và phán quyết này trên thực tế. Các luật sư của công ty có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm sâu sắc liên quan đến thủ tục xin công nhận và cho thi hành bản án và phán quyết trọng tài tại Tòa án Việt Nam. Chúng tôi đã đại diện cho nhiều khách hàng quốc tế trong rất nhiều vụ việc về thi hành phán quyết trọng tài cả trong và ngoài nước, đặc biệt là:

  • Đại diện cho một công ty thương mại Đức – Nguyên đơn tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao trong vụ việc thi hành phán quyết trọng tài VIAC đối với một công ty sản xuất Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh.
  • Đồng đại diện cho một công ty Thụy Sĩ liên quan đến thủ tục xin công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bảy phán quyết trọng tài của Hiệp hội Bông Quốc tế (“ICA”) liên quan đến các hợp đồng mua bán bông và có tổng giá trị ở mức gần 14 triệu USD.
  • Đại diện cho nhiều công ty Singapore liên quan đến thủ tục xin công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nhiều phán quyết trọng tài vụ việc cũng như nhiều phán quyết trọng tài ICA liên quan đến các hợp đồng thuê tàu và mua bán bông và có tổng giá trị ở mức gần 400.000 USD.
  • Đại diện cho một công ty Nga liên quan đến thủ tục xin công nhận và cho thi hành tại Việt Nam một phán quyết trọng tài của Tòa án Trọng tài Thương mại Quốc tế tại Phòng Thương Mại và Công nghiệp của Liên bang Nga (“ICAC“) liên quan đến một hợp đồng mua bán ngũ cốc và có tổng giá trị ở mức gần 400.000 USD.
  • Tư vấn cho một công ty Anh về thủ tục xin công nhận và cho thi hành tại Việt Nam ba phán quyết trọng tài của Hiệp hội Thương mại Lương thực và Thức ăn chăn nuôi (“GAFTA”) liên quan đến các hợp đồng mua bán gạo và có tổng giá trị ở mức gần một triệu USD.
  • Không có chuyên mục