Trọng tài

Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập đã tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo rất nhiều quy tắc tố tụng khác nhau, như bộ Quy tắc của Phòng thương mại quốc tế (ICC), Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế  (ICSID), Ủy ban của Liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC), Trung tâm trọng tài quốc tế Hong Kong (HKIAC), Hiệp hội trọng tài Nhật Bản (JCAA), Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). Không chỉ hỗ trợ khách hàng trong quá trình tố tụng trọng tài, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ pháp lý trong toàn bộ giai đoạn xin công nhận và thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh đó, các luật sư của chúng tôi còn tư vấn, đưa ra ý kiến chuyên gia và lập bản khai có tuyên thệ về những vấn đề liên quan đến Pháp luật trọng tài Việt Nam để sử dụng trong tố tụng trọng tài và tòa án ở những thẩm quyền tài phán khác nhau, ví dụ Hong Kong, Singapore, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, v..v. Chúng tôi cũng tham gia đóng góp kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn trong nhiều ấn phẩm quốc tế về trọng tài như Chương Việt Nam trong cuốn Getting the Deal Through – Arbitration, Chương Việt Nam trong Báo cáo Trọng Tài Thế Giới và Báo cáo về Việt Nam trong Sổ tay Quốc tế về Trọng tài Thương Mại.

Chủ tịch công ty, Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, thành viên của Tòa trọng tài quốc tế ICC trực tiếp chỉ đạo các hoạt động liên quan đến trọng tài của chúng tôi. Với gần 30 năm kinh nghiệm giải quyết tranh chấp, ông đã tham gia vào rất nhiều vụ kiện trọng tài trong nước cũng như quốc tế tại Việt Nam liên quan đến tất cả các lĩnh vực từ hàng hải, thương mại cho đến đầu tư. Những thành viên khác trong bộ phận trọng tài của chúng tôi là luật sư Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thu Trang, luật sư Trần Hà Hân và luật sư Đặng Vũ Minh Hà. Họ đều là những người giàu kinh nghiệm, có năng lực và nhiệt tình và luôn nỗ lực để cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu và hỗ trợ cho các khách hàng trong các vụ việc trọng tài.