Trọng tài Đầu tư

Bên cạnh trọng tài thương mại quốc tế, Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập cũng tập trung vào trọng tài đầu tư quốc tế với sự chú ý đặc biệt đến Việt Nam. Công ty đã hỗ trợ rất nhiều khách hàng trên thế giới cũng như các công ty luật nước ngoài trong quá trình giải quyết tranh chấp theo những quy tắc tố tụng khác nhau, ví dụ như bộ Quy tắc của ICC, ICSID, UNCITRAL, SIAC, HKIAC, JCAA và VIAC. Công ty cũng đang mở rộng phạm vi dịch vụ của mình để có thể phục vụ tốt hơn cho khách hàng.

  • Không có chuyên mục