Trọng tài quốc tế

Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập đã chú trọng phát triển trong cả hai lĩnh vực quan trọng của trọng tài là trọng tài thương mại quốc tế và trọng tài đầu tư quốc tế. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với nhiều công ty luật quốc tế trong quá trình giải quyết các tranh chấp hàng hải, thương mại và đầu tư bằng phương thức trọng tài theo nhiều quy tắc tố tụng khác nhau như bộ Quy tắc của ICC, ICSID, UNCITRAL, SIAC, HKIAC, JCAA và VIAC. Bên cạnh đó, các luật sư của chúng tôi còn được chỉ định cung cấp ý kiến pháp lý và lập bản khai có tuyên thệ về các vấn đề liên quan đến Pháp luật Việt Nam để đệ trình lên Hội đồng Trọng tài trong các vụ việc có sự tham gia của bên Việt Nam. Các vụ việc tiêu biểu trong lĩnh vực trọng tài quốc tế bao gồm:

–       Đồng đại diện cho một nhà nhập khẩu Tanzania – Nguyên đơn liên quan đến tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa trong một vụ kiện tại VIAC.

–       Cung cấp ý kiến chuyên gia cho một nhà thầu Pháp – Nguyên đơn trong tranh chấp xây dựng với chủ thầu Việt Nam trước một Hội đồng Trọng tài ICC trong một vụ kiện tiến hành tại Singapore.

–       Đại diện cho nhiều công ty thương mại quốc tế có trụ sở tại Singapore và Hong Kong liên quan đến tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa trong các vụ kiện tại VIAC.

–       Đồng đại diện cho một công ty dệt may Việt Nam – Bị đơn trong một tranh chấp liên doanh với nhà đầu tư Mỹ được giải quyết bằng trọng tài ICC tại Singapore.

–       Đồng đại diện cho một công ty Nhật Bản tham gia tố tụng tại tòa án liên quan đến một vụ kiện trọng tài ICC với một cơ quan nhà nước Việt Nam.

–       Đồng đại diện cho một quỹ đầu tư quốc tế trong một tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán cổ phần tại VIAC.

–       Đại diện cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong một tranh chấp xây dựng với một công ty Malaysia tại VIAC.

–       Đại diện cho một công ty Việt Nam liên quan đến tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa với một công ty Mỹ trong một vụ kiện tại VIAC.

  • Không có chuyên mục