Trọng tài trong nước

Công ty đã hỗ trợ rất nhiều khách hàng trong nước tranh tụng tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), trung tâm trọng tài hàng đầu tại Việt Nam, và từ đó, có được hiểu biết thực tế, trực tiếp về quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài giữa các bên tại Việt Nam. Các vụ việc tiêu biểu trong lĩnh vực trọng tài trong nước bao gồm:

–       Đại diện cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong tranh chấp với một công ty Việt Nam liên quan đến hợp đồng phân phối sản phẩm.

–       Đồng đại diện cho một tập đoàn bán lẻ rất nổi tiếng trong một số tranh chấp với nhiều công ty địa phương khác nhau liên quan đến dự án phát triển siêu thị và trung tâm thương mại, v..v.

  • Không có chuyên mục