Hàng hải

Chúng tôi được công nhận là hãng luật duy nhất tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ trong hai lĩnh vực chuyên biệt là Luật hàng hải và Giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng. Được kế thừa và phát triển từ một hãng luật hàng hải, các luật sư của chúng tôi có cơ hội thường xuyên cung cấp các dịch vụ chuyên sâu liên quan đến mọi khía cạnh của luật hàng hải bao gồm các vấn đề pháp lý trên biển, khiếu nại ô nhiễm, bồi thường và khiếu nại hàng hóa, tài chính hàng hải và mua bán tàu biển, v..v. Khách hàng của chúng tôi bao gồm những Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự của chủ tàu (P&I Clubs), những công ty bảo hiểm thân/vỏ tàu, công ty đóng tàu, các bên mua tàu, bán tàu và ngân hàng cung cấp tài chính cho các bên, chủ tàu, bên thuê tàu, bên quản lý tàu, những bên có quyền lợi liên quan đến hàng hóa và các hãng luật hàng hải hàng đầu thế giới trong việc giải quyết các khiếu nại về hàng hải.

Chúng tôi tự hào cung cấp cho khách hàng của mình những dịch vụ có chất lượng và chuyên môn cao, kết hợp kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng của từng luật sư trong nhiều vấn đề tư vấn “dry work” và điều tra tai nạn hàng hải “wet work” nhằm cung cấp các giải pháp tổng thể và khả thi đối với tranh chấp của các bên với mức chi phí tiết kiệm nhất.