Các vấn đề pháp lý trên biển

admiralty (2)Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập thường được khách hàng biết đến “như là lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực luật hàng hải” tại khu vực Đông Nam Á. Ưu thế của chúng tôi là hiểu biết chuyên sâu về các vấn đề của luật hàng hải và phản ứng nhanh đối với mọi yêu cầu của khách hàng.

Các luật sư hàng hải của chúng tôi thường xuyên được chỉ định để tham gia giải quyết những vấn đề pháp lý liên quan đến đâm va, cứu hộ và lai dắt, mắc cạn, tổn thất chung và tổn thất riêng, ô nhiễm, thanh thải xác tàu và tất cả các vấn đề về bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng hải.

Chúng tôi cũng tư vấn giải quyết các vấn đề phát sinh từ tai nạn hàng hải xẩy ra trong vùng biển Việt Nam hoặc ngoài vùng biển Việt Nam nếu Luật Việt Nam là luật áp dụng, bao gồm trên cả các công trình dầu khí ngoài khơi. Kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Đại diện cho các Hiệp hội Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu, công ty bảo hiểm thân/vỏ tàu và các chủ tàu về mọi vấn đề liên quan đến tai nạn;
  • Đại diện cho người có quyền nhận hàng, nhà bảo hiểm hàng hóa và các bên có quyền lợi về hàng hóa trong các vụ đâm va, tư vấn truy đòi bồi thường từ các tàu không chở hàng và tàu chở hàng;
  • Thiệt hại về người và thương tật;
  • Hư hỏng công trình chứa dầu, cảng dầu/khí, giàn khoan và các kết cấu ngoài khơi.

Việc đặt văn phòng tại hai trung tâm kinh tế của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp các luật sư của chúng tôi có thể kịp thời di chuyển tới mọi cảng biển chính của Việt Nam để đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu khẩn cấp của khách hàng và cung cấp đầy đủ dịch vụ điều tra, giải quyết vụ việc và hỗ trợ trong việc chỉ thị/làm việc với giám định viên, chuyên gia và các cơ quan có thẩm quyền. Đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng qua số điện thoại khẩn cấp:  +84 (0) 903 807 376.

  • Không có chuyên mục