Hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu (P&I)

PnIChúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình tư vấn cho nhiều Hiệp hội Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự của Chủ tàu và các thành viên của Hiệp hội. Các luật sư của chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp đồng thời có các kỹ năng trong các vấn đề về các vấn đề “trên cạn” (dry work) và “dưới biển” (wet work), và luôn cố gắng mang tới những giải pháp thực tiễn với mức chi phí tiết kiệm nhất trong từng vụ tranh chấp. Chúng tôi thường xuyên được chỉ định để tư vấn về các vấn đề sau đây:

  • Không có chuyên mục