Khiếu nại về hàng hóa

cargo claimCác luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc soạn thảo, kiểm tra và tư vấn về các tài liệu hàng hải liên quan đến luật Việt Nam như:

  • Vận đơn;
  • Giấy gửi hàng;
  • Giấy đăng ký gửi hàng;
  • Thư bảo đảm;

Chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm trong việc xử lý tổn thất, thiệt hại đối với hàng hóa và các vấn đề bảo hiểm có liên quan. Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập đại diện cho các Hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu và các công ty bảo hiểm hàng hóa cũng như các bên gửi hàng và bên nhận hàng. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhiều luật sư hàng hải hàng đầu quốc tế, giám định viên và người phân bổ tổn thất chung trong nhiều vụ việc có liên quan tới tranh chấp hàng hóa.

Giám đốc Công ty, luật sư Nguyễn Mạnh Dũng là một luật sư hàng hải hàng đầu tại Việt Nam với rất nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê tàu bao gồm hợp đồng thuê tàu trần, hợp đồng thuê tàu chuyến và các hợp đồng vận chuyển.

  • Không có chuyên mục