Tài chính hàng hải và mua bán tàu biển

ship finance (2)Chúng tôi tư vấn cho các chủ tàu, nhà quản lý và khai thác tàu về tất cả các lĩnh vực  có liên quan tới hoạt động kinh doanh của họ, bao gồm:

  • Hợp đồng đóng mới, sửa chữa tàu và các tài liệu kèm theo;
  • Mua bán tàu cùng các tài liệu kèm theo;
  • Đăng ký tàu biển và đăng ký mang cờ nước ngoài cho tàu hoạt động tại Việt Nam;
  • Hợp đồng thuê tàu, hợp đồng vận chuyển và quản lý tàu, hợp đồng đại lý và thuyền viên;
  • Thỏa thuận liên doanh, cơ cấu và tái cơ cấu đội tàu bao gồm tư vấn về thuế và ô nhiễm môi trường;
  • Thủ tục về giấy tờ thương mại, chuyển quyền sở hữu tàu, chuyển đổi cờ tàu, v..v đặc biệt là các thủ tục tại Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  • Không có chuyên mục