Dự án công

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

27 January 2021

Ý kiến đóng góp của Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập đối với dự thảo Báo cáo Rà soát, đánh giá tính tương thích của pháp luật Việt Nam với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và luật mẫu, tập quán quốc tế phổ biến liên quan đến hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng của Bộ tư pháp Download

11 July 2016

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ NGHỊ ĐỊNH HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI (Dự thảo ngày 11/7/2016) Download

29/12/15

Hòa giải theo vụ việc Download

30/10/2015

Góp ý Dự thảo Nghị định Hòa giải Thương mại đề ngày 04/3/2015 Download

15/7/2015

 Đóng góp ý kiến cho Nghị định Hòa giải Thương mại đề ngày 12/6/2015 Download
30/11/2014

Nhóm làm việc của Nhóm Trọng tài khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAG) – Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA): Về sự Hòa hợp trong Pháp luật Trọng tài (30/11/2014)

Download

21/10/2014

Đóng góp Ý kiến cho nghị định Hòa giải Thương mại (Dự thảo ngày 21/10/2014)

Download

18/11/2010

Đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị định Hướng dẫn thi hành luật Trọng tài thương mại

Download

02/6/2010

Biên tập, soạn thảo Luật Trọng tài Thương mại

Download

BỘ LUẬT DÂN SỰ

09/7/2015

Đóng góp ý kiến về Dự thảo Bộ luật Dân sự Sửa đổi – PHẦN THỨ NĂM PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI (17/5/2015)

Download

30/3/2015

Đóng góp ý kiến về Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi

 Download

 

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

26/3/2015 Đóng góp ý kiến về Dự thảo lần thứ ba của Bộ luật Tố tụng Dân sự Sửa đổi đề ngày 26/03/2015

Download

HÀNG HẢI

14/8/2014

Góp ý Dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Hàng hải

Download

11/2010

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hàng hải (Đề án 30)

Download

27/4/2010

Đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo nghị quyết “Hướng dẫn áp dụng pháp luật về Thẩm quyền Giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển có yếu tố nước ngoài và một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển”

Download

DOANH NGHIỆP

15/5/2014

Góp ý Dự thảo Luật Doanh nghiệp năm 2005 sửa đổi

Download

LUẬT SƯ

17/12/2014

Góp ý Dự thảo Khóa học đào tạo Luật sư hội nhập (Dự án 123)

Download

08/6/2013

Góp ý Chương trình đào tạo thường xuyên bắt buộc cho luật sư (CPD)

Download

28/3/2013

Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật luật sư sửa đổi 2012

Download

01/11/2012

Góp ý Dự thảo Điều lệ Câu lạc bộ Luật sư hội nhập kinh tế quốc tế (Đề án 544)

Download

9/2008

Góp ý Dự thảo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF)

Download

DỰ ÁN KHÁC

 2010

Dự án Judges