Cử nhân Luật (Học viện Ngoại giao Việt Nam)

Lê Hương Dung được cấp bằng Cử nhân Luật của Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV). Trong thời gian còn học tại Học viện Ngoại giao, Hương Dung tham gia cuộc thi Willem C. Vis Moot tại Hồng Kông và Vienna cũng như thi FDI Moot là các cuộc thi diễn án (moot) lớn và uy tín trong lĩnh vực trọng tài thương mại quốc tế và trọng tài đầu tư quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, Hương Dung có hơn 6 tháng để tiếp nhận kinh nghiệm làm việc với vị trí Trợ lý Luật sư tại một trong các hãng luật hàng đầu Việt Nam, là nơi Dung có cơ hội hỗ trợ các luật sư trong nhiều lĩnh vực pháp lý như doanh nghiệp, cạnh tranh, ngân hàng và tài chính.

Từ tháng 10 năm 2019, Hương Dung làm việc tại Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập (Dzungsrt & Associates LLC) với vị trí Trợ lý Luật sư. Hương Dung thường xuyên tham gia vào các vụ việc hàng hải và Giải quyết Tranh chấp.

Tổng quan nghề nghiệp

Tháng 10 năm 2019 – đến nay: Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập, Hà Nội - Trợ lý Luật sư

Tháng 5 năm 2019 – Tháng 10 năm 2019: Công ty luật YKVN, Hà Nội - Trợ lý Luật sư

Tháng 7 năm 2017 – Tháng 9 năm 2019:  Công ty luật LNT & Thành viên - Thực tập

Thông tin cá nhân

 Quốc tịch: Việt Nam

Ngôn ngữ:  tiếng Việt (ngôn ngữ mẹ đẻ) - Tiếng Anh (thành thạo)

Bằng cấp

 2015-2019: Học viện Ngoại Giao  Việt Nam (DAV), Việt Nam - Cử nhân Luật

Related Expertise

Practice Areas

  • Luật Doanh nghiệp
  • Luật Đầu tư
  • Trọng tài Đầu tư
  • Trọng tài Thương mại

SECTORS

  • Tranh chấp thương mại

Languages