Như Ý tốt nghiệp trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và có hơn 4 tháng kinh nghiệm thực tập tại một trong những hãng luật hàng đầu tại Việt Nam, nơi Như Ý có cơ hội trợ giúp các luật sư trong nhiều lĩnh vực pháp lý về doanh nghiệp, thương mại, lao động...

Tháng 9 năm 2018, Như Ý làm việc tại Công ty luật TNHH Tư Vấn Độc Lập vị trí Trợ lý Luật sư. Như Ý thường xuyên tham gia soạn thảo tư vấn pháp lý và Bản ý kiến trong lĩnh vực thương mại, doanh nghiệp, hàng hải và lao động. Như Ý cũng thường xuyên tham gia vào một số vụ việc mảng trọng tài thương mại.

Các vụ việc điển hình

·         Hỗ trợ khách hàng trong một số vụ việc về lao động, tranh tụng và hàng hải;

·         Tham gia vào một số vụ trọng tài thương mại.

Thông tin cá nhân

·         Sinh ra tại Cần Thơ, Việt Nam

Tổng quan nghề nghiệp

·         Tháng 9 năm 2018 đến nay: Trợ lý Luật sư tại Công ty luật TNHH Tư Vấn Độc Lập

·         Tháng 4 năm 2018 đến tháng 8 năm 2018: Thực tập tại Công ty Luật Quốc Tế Phuoc & Partners

Related Expertise

Practice Areas

  • Giải quyết tranh chấp
  • Luật Hàng hải
  • Trọng tài quốc tế

SECTORS

Languages

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt