Kim Yến là Trợ lý Luật sư chuyên về giải quyết tranh chấp tại Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Kim Yến có hơn 3 năm kinh nghiệm hỗ trợ nhiều khách hàng trong nước và quốc tế giải quyết đa dạng các loại tranh chấp trong lĩnh vực như thương mại hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp, xây dựng, bảo hiểm, lao động, dân sự, thu hồi nợ, ở các giai đoạn thương lượng, tranh tụng Trọng tài và Tòa án.

Kim Yến tốt nghiệp cử nhân luật loại giỏi chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế - Chương trình chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế - Luật và đã hoàn thành khóa đào tạo nghề Luật sư tại Học Viện Tư Pháp. Kim Yến gia nhập Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập vào tháng 03 năm 2021. Tại đây, Yến tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thế mạnh của mình là giải quyết tranh chấp.

KINH NGHIỆM HÀNH NGHỀ         3 năm

·       Tháng 03/2021 – Nay: Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) – Trợ lý Luật sư;

·       Tháng 8/2018 – Tháng 3/2021: Công ty Luật TNHH DIMAC – Trợ lý Luật sư;

·       Tháng 5/2018 – Tháng 7/2018: Công ty Luật TNHH Bross và Cộng sự - Thực tập sinh;

·       Tháng 1/2018 – Tháng 5/2018: Công ty Luật TNHH MTV An Luật – Thực tập sinh.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ HỌC THUẬT   ·       2020:  Hoàn thành khóa đào tạo nghề luật sư tại Học Viện Tư Pháp;

·       2018: Tốt nghiệp Cử nhân Luật – Chương trình Chất Lượng Cao - Đại học Kinh tế - Luật;

•      2016: Hoàn thành Khóa học “Nghiệp vụ kế toán – thuế” kéo dài 4,5 tháng của Trường Đại học Kinh tế - Thành phố Hồ Chí Minh;

NGÔN NGỮ   •      Tiếng Anh:                        Thành thạo

•      Tiếng Việt:                        Bản xứ

     

Related Expertise

Practice Areas

  • Giải quyết tranh chấp
  • Luật Doanh nghiệp
  • Trọng tài Thương mại

SECTORS

  • Tranh chấp thương mại

Languages

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt