Cử nhân tiếng Anh - Đại học Hà Nội (trước đây là Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) (2004)

Cử nhân Luật - Đại học Luật TP.HCM (2019)

 

 

Related Expertise

Practice Areas

SECTORS

Languages

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt