ỨNG CỨU KHẨN CẤP

Chúng tôi có thể ứng cứu ngay lập tức các trường hợp khẩn cấp như tai nạn đâm va, mắc cạn, cứu hộ, chìm tàu, ô nhiễm dầu, tử vong hoặc thương tật, bao gồm các công việc sau:

  • Cử chuyên gia của chúng tôi đến điều tra tai nạn, đến hiện trường vụ tai nạn hoặc cảng biển gần và thuận tiện nhất,
  • Chuyên gia sẽ phối hợp chặt chẽ với các luật sư tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng
  • Điều phối công việc cùng đội ngũ điều tra, người bảo hiểm và những người có liên quan khác.
  • Hỗ trợ trong quan hệ với cơ quan nhà nước và về các vấn đề quản lý
  • Chỉ định điều tra viên về các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành.

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ 24/24 để có thể phản ứng ngay lập tức đối với các yêu cầu khẩn cấp. Nếu có vấn đề khẩn cấp cần chúng tôi hỗ trợ, vui lòng gọi đến dịch vụ 24 giờ của chúng tôi:

  • Hàng hải: Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng – Chủ tịch: 0903 807 376
  • Giải quyết tranh chấp: Luật sư Nguyễn Ngọc Minh – Phó Giám đốc: 0976 597 636