Về chúng tôi

Chúng tôi là một công ty luật chuyên về hàng hải và giải quyết tranh chấp, phục vụ cả khách hàng trong nước và quốc tế thông qua hai văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Khách hàng của chúng tôi rất đa dạng, từ Các hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu quốc tế, các chủ tàu, các tập đoàn và công ty nước ngoài tới các doanh nghiệp vận tải trong nước.

Công ty TNHH Tư vấn Độc Lập được thành lập chính thức vào ngày 06/12/2000, kế thừa uy tín đã được cộng đồng quốc tế công nhận trong lĩnh vực tranh tụng hàng hải và thương mại của Văn phòng Tư vấn Độc lập mở tại TP Hồ Chí Minh từ 10/1997 và Văn phòng Tư vấn Độc Lập – Nguyễn Mạnh Dũng mở tại Hà Nội từ 10/1999.