Ông Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Hội nghị lần thứ 4 Diễn đàn Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) tổ chức

Ông Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu về vấn đề “Liệu các thẩm quyền tài phán khác nhau có thể có cùng quan điểm vể Thi hành quyết trọng tài hay không?” tại Hội nghị lần thứ 4 Diễn đàn Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) tổ chức.

Tải tài liệu bằng tiếng Anh tại đây

Scroll to top