Tọa đàm Thi hành nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP về thi hành một số điều của luật Trọng tài và các vấn đề về Công ước New York 1958 về Công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Từ ngày 02 đến 03 tháng Tư năm 2015, Tọa đàm Thi hành nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP về thi hành một số điều của luật Trọng tài và các vấn đề về Công ước New York 1958 về Công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhân dịp này, chúng tôi rất hân hạnh được mời diễn thuyết về vấn đề liên quan đến Các vấn đề chính của Công Ước New York 1958. giám đốc của chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Dũng thuyết trình về các vấn đề sau liên quan đến Công ước New York:

  • Nghĩa vụ chứng minh và cung cấp chứng cứ thuộc về bên nào?
  • Thế nào là luật áp dụng cho hợp đồng và thỏa thuận trọng tài hay năng lực ký kết
  • Làm sao để áp dụng luật nước ngoài
  • Tố tụng trọng tài quốc tế, vv.
  • Hậu quả pháp lý của việc vi phạm công ước NY 1958

Kính mời quý vị bấm vào đây để tải tài liệu.

Scroll to top