HỘI THẢO GÓP Ý HOÀN THIỆN BÁO CÁO “NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, MÔ HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN VIỆT NAM”

7116989

Trong khuôn khổ của dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” (do UNDP tài trợ). Ngày 29 & 30 tháng 6 năm 2015, Viện Khoa học Xét xử của Tòa án Nhân dân Tối cao và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Báo cáo nghiên cứu và đề xuất mô hình giải quyết tranh chấp dân sự theo thủ tục rút gọn tại Tòa án Việt Nam”

Đây là dự án nhằm trợ giúp TANDTC thông qua việc đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng thông thường tại Tòa án; so sánh đối chiếu các quy định về thủ tục tố tụng dân sự thông thường của Việt Nam với pháp luật tố tụng dân sự nước ngoài có quy định thủ tục rút gọn; đưa ra những khuyến nghị đề xuất cụ thể để hoàn thiện những quy định của thủ tục tố tụng dân sự và cơ chế, mô hình về thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

7116990Nhân sự kiện này, ông Đặng Việt Anh, phó giám đốc Công ty luật TNHH Tư vấn Độc lập hân hạnh đại diện cho nhóm chuyên gia báo cáo tại buổi hội thảo. Trong bài phát biểu thứ nhất, ông Việt Anh giới thiệu một số quy định và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự; và nội dung bài phát biểu thứ hai về Giới thiệu những đề xuất của dự thảo Báo cáo về xây dựng cơ chế, mô hình giải quyết tranh chấp dân sự theo thủ tục rút gọn tại Tòa án Việt Nam.

Chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu pháp luật nước ngoài cũng như trong nước và đưa ra đề xuất của mình. Chúng tôi hy vọng công việc này của chúng tôi có thể giúp ích cho quý vị.

[Ảnh chụp: Tòa án Nhân dân Tối cao]

Vui lòng bấm vào đây để tải tài liệu và chương trình hội thảo

Vui lòng bấm vào đây để xem bài báo trên trang web chính thức của Tòa án ND Tối ca

Scroll to top