HỘI THẢO SƠ KẾT 04 NĂM THI HÀNH LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI DO BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC

9.9 So ket Luat trong tai 7Vào ngày 09 tháng 9 năm 2015 Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo sơ kết 04 năm thi hành Luật Trọng tài Thương mại do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì.

Tại hội thảo, nhiều vấn đề quan trọng đã được đưa ra như: Vai trò của Tòa án đối với trọng tài theo Luật Trọng tài Thương mại; Vai trò của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội trong giải quyết các khiếu nại đối với phán quyết trọng tài; Thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng Luật Trọng tài Thương mại… Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế, khó khăn và vấn đề, và tìm ra nguyên nhân. Đây cũng là hội thảo để tranh luận và thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn và bất cập và đề xuất các giải pháp để cải thiện tính hiệu quả của trọng tài nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của phát triển kinh tế – xã hội, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Nhân dịp này, Giám đốc của chúng tôi, Ông Nguyễn Mạnh Dũng có bài thuyết về “Thực trạng sử dụng trọng tài thương mại tại Việt Nam Một số giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài” đã tóm lược những vấn đề như thực trạng sử dụng trọng tài thương mại tại Việt Nam; những ảnh hưởng tích cực của Trọng tài Thương mại; Đào tạo và Nghiên cứu; cơ sở vật chất, quy tắc đạo đức và hiệu lực thi hành… với hy vọng đóng góp vào thành công của hội thảo.

Vui lòng bấm vào đây để tải tài liệu

Vui lòng bấm vào đây để xem bài báo trên trang chính thức của Bộ Tư pháp

[ảnh: Bộ Tư pháp]

Scroll to top