Hội thảo về CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO DỰ THẢO BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) – do Bộ Tư pháp tổ chức

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2015, hội thảo về Công nhận và cho Thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam và Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân Sự Việt Nam (sửa đổi) đã diễn ra tại Khách sạng Duxton Saigon, 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tư pháp tổ chức phối hợp với USAID.

Đóng góp vào hội thảo này, Luật sư Đặng Việt Anh, rất hân hạnh được Bộ Tư pháp mời nêu phát biểu về “Thực tiễn về công nhận và cho thi hành phán quyết nước ngoài tại Việt Nam Practices” và “Góp ý một số quy định của dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi)”.

Vui lòng Bấm vào đây để tải bài Phát biểu.

Scroll to top