Bảng xếp hạng Legal 500 Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2016

Thưa quý đồng nghiệp,

Bảng xếp hạng Legal 500 Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2016 đã được cập nhật bản điện tử.
Công ty luật TNHH Tư vấn Độc Lập (Dzungsrt & Associates LLC) được giới thiệu là HÃNG LUẬT HÀNG ĐẦU trong lĩnh vực Hàng hải tại Việt Nam. Chúng tôi cũng được giới thiệu trong danh sách của lĩnh vực Giải quyết Tranh chấp. 3 luật sư của chúng tôi cũng được giới thiệu trong bản in của ấn phẩm Bảng xếp hạng Legal 500 Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2016 (được liệt kê dưới đây):

VIỆT NAM
Giải quyết Tranh Chấp
Nguyễn Mạnh Dũng
Hàng hải
Đặng Việt Anh
Vũ Phương Trang

Ảnh: màn hình của trang web Legal 500

Dzungsrt & Associates LLC's photo.
Dzungsrt & Associates LLC's photo.

 

Vui lòng truy cập trang web của Legal 500 để có thêm chi tiết:

http://www.legal500.com/c/vietnam/shipping
http://www.legal500.com/c/vietnam/dispute-resolution.

Scroll to top