Hội thảo CIL về Pháp luật Đầu tư và Thực tiễn

Pages from 18 Nov 2015 Programme Speakers ProfilesNgày 18/11/2015, Hội thảo CIL (Trung tâm Pháp luật Quốc tế – Đại học Quốc Gia Singapore) về Pháp luật Đầu tư và Thực tiễn đã được tổ chức tại Singapore.
“Hội thảo CIL (Trung tâm Pháp luật Quốc tế – Đại học Quốc Gia Singapore) về Pháp luật Đầu tư và Thực tiễn bao gồm hai hội thảo nhằm kết nối những luật sư hành nghề và các học giả pháp lý hàng đầu để thảo luận về Luật hiệp ước đầu tư và thực tiễn hành nghề.”

Giám đốc của chúng tôi, Luật sư Nguyễn Manh Dũng đã tham dự hội thảo về Thực tiễn Luật đầu tư tổ chức tại Mandarin Orchard Singapore. Nội dung của hội thảo này chủ yếu về: “Mối liên hệ giữa Luật thương mại và luật hiệp ước đầu tư: Thảo luận về hiệu lực pháp lý bao gồm chương đầu tư trong các hiệp định thương mại tự do”; “Điều gì xảy ra khi hiệp định đầu tư cho nguyên đơn lựa chọn quy tắc trọng tài? Các tác động của lựa chọn đó và sự tồn tại của cơ chế rà soát khác nhau về trọng tài đầu tư.”; Một cơ chế phúc thẩm đối với trọng tài hiệp định đầu tư? Các lý do để đồng tình và phản đối, cơ chế như vậy có thể ra sao, và cơ chế đó sẽ liên quan đến hơn 3000 Hiệp định song phương về đầu tư và các hợp đồng đầu tư khác như thế nào ?”…

Vui lòng bấm vào đây để tải Chương trình hội thảo

Scroll to top