Hội thảo “Xây dựng giáo trình đào tạo luật sư của Trường Luật sư Việt Nam”

IMG_0003Trong hai ngày 03 và 04/12, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) đã tổ chức Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo nghề luật sư với sự tham gia của hơn 40 luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng giáo trình và phương pháp giảng dạy tại Việt Nam. Đây là mục tiêu quan trọng đã được Thủ tướng phê duyệt trong “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020”.

Giám đốc của chúng tôi, Luật sư Nguyễn Manh Dũng được Liên đoàn Luật sư Việt Nam mời tham dự Hội thảo này. Ông Dũng đã được mời giảng dạy tại Học viện Tư pháp Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Học viện Ngoại giao Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội…

Vui lòng tham khảo chương trình Hội thảo tại đây

Vui lòng tham khảo bài viết đầy đủ tại trang của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Scroll to top