Hội nghị về các Quy định mới về Trọng tài và Hòa giải của Bộ luật TTDS 2015 và giới thiệu Sổ tay dành cho Thẩm phán của ICCA về diễn giải Công ước New York 1958

Vào ngày 01 tháng 3 năm 2016 HỘI NGHỊ VỀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRỌNG TÀI VÀ HÒA GIẢI CỦA BỘ LUẬT TTDS 2015 VÀ GIỚI THIỆU SỔ TAY DÀNH CHO THẨM PHÁN CỦA ICCA VỀ DIỄN GIẢI CÔNG ƯỚC NEW YORK 1958 được tổ chức với sự phối hợp của Tòa án Nhân dân Tối cao và Ngân hàng Thế giới.

Hội thảo có sự góp mặt của Ngài Tống Anh Hào – Phó Chánh Án Tòa án Nhân dân Tối cao và bà Nina Mocheva – Chuyên viên cấp cao về Trọng tài và Hòa giải của Ngân hàng Thế giới.

Nội dung hội thảo tập trung vào các vấn đề như Hướng dẫn dành cho thẩm phán của ICCA về diễn giải Công ước New York 1958; Các vấn đề chính của Chương XXXIII của Bộ luật TTDS 2015 về công nhận hòa giải thành; Giới thiệu về Dự thảo Nghị định Hòa giải Thương mại.

Giám đốc của chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Dũng tham gia hội thảo với tư cách điều hành Ban thảo luận và Hỏi đáp để giải đáp các thắc mắc về thông lệ quốc tế tốt về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài và khả năng áp dụng tại Việt nam và khung pháp lý mới cho hòa giải và kinh nghiệm quốc tế /thực tiễn tốt về hòa giải thương mại.

Scroll to top