Ngày Trọng tài Quốc tế lần thứ 19 của Hiệp hội Luật sư Quốc tế

Vào các ngày 3 & 4 tháng 3 năm 2016, Giám đốc của chúng tôi, Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng tham dự ngày Trọng tài Quốc tế lần thứ 19 của Hiệp hội Luật sư Quốc tế tổ chức tại khách sạn Shangri-La, Thượng Hải, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Chương trình năm nay chủ yếu về:

 • Đánh giá thành công của Hòa giải – Trọng tài tại châu Á và Trung Quốc – Mô hình cho các hệ thông khác
  Buổi họp đánh giá lợi ích của tố tụng Hòa giải – Trọng tài tại Châu Á và cụ thể là Trung Quốc. Các diễn giả chính đi vào vấn đề trọng tâm là liệu Hòa giải – Trọng tài đã là một công cụ hiệu quả để giải quyết tranh chấp trong khu vực hay chưa.
 • Văn hóa trọng tài quốc tế
  Tại Trung quốc và nơi nào khác ở Đông Á có hay không một văn hóa trọng tài quốc tế có ý nghĩa riêng so với văn hóa trọng tài quốc tế những nơi khác liên quan đến: (i) luật mềm được tiếp nhận như thế nào; (ii) lợi ích gộp của trọng tài và hòa giải, (iii) đào tạo luật sư trẻ; và (iv) sự vô tư (hay không) của trọng tài viên do một bên chỉ định.
 • So sánh việc thi hành phán quyết – tiến triển mới nhất
  Căn cứ được viện dẫn cho việc không thi hành. Áp dụng ngoại lệ chính sách công.
 • Chủ nghĩa vùng miền: làn sóng mới thuộc về sau này?
  Làn sóng chủ nghĩa vùng miền trong thế giới trọng tài quốc tế. Các trung tâm trọng tài khu vực làm sao để so sánh với các tổ chức truyền thống?
 • Trọng tài Đầu tư Đông/Tây
  Các kinh nghiệm gần đây từ quan điểm của luật sư, trọng tài viên, chuyên gia và tổ chức trọng tài. Liệu các tranh chấp đầu tư Đông/Tây có khác so với các vụ việc trọng tài đầu tư không? Điều gì nằm phía trước – các hiệp định đầu tư mới trong bối cảnh các cuộc tranh luận gần đây về tính hữu ích của cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư nhà nước. Hỗ trợ của trung tâm trọng tài Đông/Tây – có vấn đề không, và nếu có thì đâu là những điểm mấu chốt để các trung tâm trọng tài tham gia?
Scroll to top