Đào tạo Sinh viên học bổng GES thành phố Hồ Chí Minh về ADR

Ngày 22/4/2016, trong khuôn khổ các buổi đào tạo cho sinh viên Chương trình học bổng GES. Ông Nguyễn Mạnh Dũng đã có bài thuyết trình về Cơ chế Giải quyết tranh chấp tại Văn phòng Sài Gòn của Công ty luật TNHH Tư vấn Độc Lập.

Vui lòng bấm vào đây để tải bài thuyết trình

Xem tin tức tại Facebook của GES

Scroll to top