Ngày Trọng tài trẻ ICCA tại Việt Nam

young-iccaThời gian: 30 /9/2016, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: Hotel Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện này được sự hỗ trợ của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), và do Baker & McKenzie (Việt Nam) Ltd, Allens Pte Ltd, và YKVN tài trợ

Vui lòng tải Chương trình tại đây

Scroll to top