Nghiên cứu về căn cứ từ chối công nhận dựa trên khả năng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và chính sách công

detailed illustration of a compass with Arbitration text, eps10 vector

Thưa quý vị,

Khái niệm về “chính sách công” luôn luôn được xem là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất về lý do từ chối công nhận và thi hành quyết định trọng tài nước ngoài, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các thẩm quyền tài phán khác trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, các khả năng giải quyết vụ việc bằng trọng tài của tranh chấp, mặc dù ít đề cập đến như là một căn cứ để phản đối quyết định trọng tài, vẫn còn không ngừng gây phiền hà cho các bên tranh chấp trong khi soạn thảo thoả thuận trọng tài.

Vui lòng truy cập báo cáo các quốc gia của IBA trong đó phần Việt Nam do Công ty luật TNHH Tư Vấn Độc Lập đóng góp

Trân trọng,

Scroll to top