HỘI THẢO UNCITRAL VIỆT NAM 2016

112416-uncitral-workshop

Ngày 24/11/2016, Hội thảo về Hài hòa hóa pháp luật thương mại và triển vọng trong khu vực ASEAN do UNCITRAL Liên hợp quốc, Đại học Ngoại thương, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam tổ chức.

Giám đốc Nguyễn Mạnh Dũng của Công ty luật TNHH Tư vấn Độc Lập làm chủ tọa về Áp dụng CISG trong lĩnh vực trọng tài thương mại Quốc tế.

Scroll to top