Hội nghị thường niên lần thứ 2 về Giám sát Minh bạch – Tình hình về minh bạch trong Trọng tài Đầu tư tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2016

161216-2nd_ap_oaf_08ver_finalHội nghị thường niên lần thứ 2 về Giám sát Minh bạch – Tình hình về minh bạch trong Trọng tài Đầu tư tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2016 sẽ được IDRC Seoul tổ chức vào ngày Thứ sáu, 16 tháng 12 tại Hội trường Hội nghị Quốc tế Trung tâm Toàn cầu Seoul.
Giám đốc của chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Dũng sẽ phát biểu tại Hội nghị về “Transparency: Are we ready to Lift the Veil of Confidentiality of Arbitration”.

Kính mời quý vị xem Chương trình hội thảo tại đây

Kính mời quý vị tải tài liệu hội thảo tại đây

Scroll to top