GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC TẾ – MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRANH TỤNG QUỐC TẾ TẠI TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI

Ngày 20 & 21 tháng 12 năm 2016, Học viện Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch công tác năm 2016 và đặc biệt nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, kinh nghiệm trong ký kết hợp đồng, giao dịch có yếu tố nước ngoài và những kỹ năng, nghiệp vụ trong giải quyết tranh chấp quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác liên quan đến các dự án đầu tư, các hợp đồng, các thỏa thuận có yếu tố nước ngoài của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để phòng ngừa tranh chấp, rủi ro, những sai sót dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế. Học viện Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết tranh chấp quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc công ty luật TNHH Tư Vấn Độc Lập được mời giảng về GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC TẾ – MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRANH TỤNG QUỐC TẾ TẠI TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI

Kính mời bấm vào đây để tải bài giảng

Scroll to top