27/6/2017 – Hà Nội – Hội nghị Thuận lợi hóa môi trường kinh doanh trong APEC năm 2017

Chúng tôi rất vui mừng tham gia hội nghị về “Thuận lợi hóa môi trường kinh doanh” do Bộ Tư pháp Hàn Quốc kết hợp với Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam tổ chức, tại hội nghị, phó giám đốc của chúng tôi, Luật sư Nguyễn Ngọc Minh thuyết trình về “Thực hiện hợp đồng tại Việt Nam”.

Xin mời quý vị bấm vào đây để tải tài liệu

Xin mời quý vị bấm vào đây để tải chương trình hội nghị

Scroll to top