14/7/2017 – TP. HCM – Hội thảo Sử dụng hiệu quả trong tài quốc tế tại Hàn Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại và đầu tư

Ban trọng tài Thương mại Hàn quốc (KCAB), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), và Trung tâm Giải quyết tranh chấp Quốc tế Seoul  (SIDRC) phối hợp tổ chức Hội thào ngày 14/7/2017 – tại TP. HCM – về Sử dụng hiệu quả trong tài quốc tế tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội thảo, Giám đốc của chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Dũng sẽ điều hành và phát biểu tại phiên đầu tiên về “Thực tiễn phát triển của khuôn khổ pháp lý về Trọng tài tại Việt Nam”. ngày 14/7/2017 tại tp. HCM

Vui lòng tham khảo Chương trình Hội thảo tại đây

Kính mời tải tài liệu bải phát biểu tại đây

 

Scroll to top