HỘI THẢO TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VÀ PHÁP QUYỀN VÌ THỊ TRƯỜNG BỀN VỮNG

Vào ngày 04 tháng 8 (thứ Sáu) năm 2017 tại Hà Nội. Trường đại học Việt Nhật và trường đại học Tokyo phối hợp cùng với Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình Bền vững tổ chức Hội thảo về Trọng tài quốc tế và Pháp quyền vì thị trường bền vững với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hiệp hội Trọng tài Thương mại Nhật Bản (JCAA).

Giám đốc của chúng tôi, luật sư Nguyễn Mạnh Dũng sẽ tham gia hội thảo tại phiên Thảo luận.

※ Hội thảo có phiên dịch song song tiếng Việt và tiếng Nhật.

Vui lòng tham khảo Chương trình Hội thảo tại đây

Scroll to top