Hội nghị triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hòa giải thương mại (Nghị định số 22/2017/NĐ-CP)

Sáng ngày 11/8/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hòa giải thương mại (Nghị định số 22/2017/NĐ-CP) với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương.

Tại hội nghị này, Giám đốc của chúng tôi, Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng rất vui mừng thuyết trình về “GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÔNG QUA HÒA GIẢI – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM”

Vui lòng truy cập đường dẫn để tải tài liệu

Scroll to top