Đoàn luật sư TP. HCM – Các kỹ năng Giải quyết tranh chấp Thương mại – Đầu tư bằng Trọng tài quốc tế hiệu quả

Ngày 12/8/2017, Đoàn luật sư TP. HCM tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư đợt 12 năm 2017 với chủ đề “Các kỹ năng Giải quyết tranh chấp Thương mại – Đầu tư bằng Trọng tài quốc tế hiệu quả”

Giám đốc của chúng tôi, Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng đã tham gia hội thảo với tư cách là Thành viên Tòa trọng tài của Phòng thương mại quốc tế (ICC) với bài thuyết trình về “Các kỹ năng Giải quyết tranh chấp Thương mại – Đầu tư bằng Trọng tài quốc tế hiệu quả”

Vui lòng truy cập đường dẫn để tải tài liệu

Scroll to top