Khách hàng của chúng tôi đã thắng trong một vụ kiện trọng tài trị giá hơn 100 triệu Đô-la Mỹ


Dzungsrt & Associates LLC, với tư cách là đồng luật sư, đã bảo vệ thành công cho khách hàng của chúng tôi trong một vụ kiện trọng tài trị giá hơn 100 triệu USD tại VIAC. Vụ kiện này liên quan đến dự án xây dựng một trong những tòa nhà chọc trời tại Việt Nam.
Nguyên đơn là Nhà thầu trong Hợp đồng, đã kiện khách hàng của chúng tôi (Chủ đầu tư) ra trọng tài để yêu cầu bồi hoàn các khoản tiền và lãi chưa thanh toán. Đây là một tranh chấp rất thú vị do liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý phức tạp bao gồm quy định về luật xây dựng và các vấn đề quản trị công ty, giao dịch giữa các bên liên quan, cung cấp tài chính dự án và chuyển giá.
Sau gần hai năm kể từ thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài, Hội đồng trọng tài đã ban hành phán quyết có lợi cho khách hàng chúng tôi. Theo đó, khoảng 94% yêu cầu của Nhà thầu đã bị từ chối và khách hàng chúng tôi có quyền thu hồi các chi phí họ đã bỏ ra khi theo đuổi vụ kiện trọng tài này.
Dzungsrt & Associates LLC xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến khách hàng của chúng tôi, các luật sư đồng nghiệp, Hội đồng trọng tài và tất cả những người đã tham gia vào vụ kiện này cùng chúng tôi.

Scroll to top