ThS. Nguyễn Thị Thu Trang tham gia Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm nước ngoài, quốc tế trong việc phát triển trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

Ngày 05 tháng 12 năm 2020, NCS.ThS Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng phòng Trọng tài của Công ty đã tham gia buổi Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm nước ngoài, quốc tế trong việc phát triển trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” tại Đại học Luật TP.HCM.

Tại đây NCS.ThS Nguyễn Thị Thu Trang đã trình bày tham luận về “Tòa án hỗ trợ thi hành thỏa thuận trọng tài và phán quyết trọng tài – Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” bên cạnh các luật sư và luật gia khác chuyên sâu về lĩnh vực trọng tài.

Xem tài liệu tham luận của ThS. Nguyễn Thị Thu Trang tại đây

Scroll to top