Trao tặng học bổng GES 2020

Luật sư Trần Hà Hân – Trưởng phòng Hàng hải của Công ty tại Lễ trao tặng học bổng GES 2020, đánh dấu năm thứ 8 Dzungsrt & Associates LLC tham gia với vai trò là nhà tài trợ cho học bổng này.
Học bổng GES – Globalized Era Scholarship được khởi xướng năm 2010 dành cho các sinh viên năm cuối chuyên ngành Luật tại một số trường Đại học trên cả nước. Học bổng đã chắp cánh cho rất nhiều thế hệ trẻ tài năng sau thời gian được các luật sư hàng đầu tại Việt Nam hướng dẫn và đào tạo.
Đây được xem là hoạt động đóng góp trách nhiệm xã hội của Dzungsrt & Asssoicates LLC nói riêng và các công ty Luật nói chung trong việc bồi dưỡng đội ngũ luật sư kế thừa cũng như góp phần vào việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu đưa nền giáo dục pháp lý của Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới.
Scroll to top